Meghirdetett
szakdolgozat témák

Meghirdetett szakdolgozat témák:

Prof. Windisch Péter: Alveoláris gerincprezervációs technikák alkalmazása parodontálisan reménytelen fogak eltávolítását követően

Prof. Gera István: Parodontális medicina, a kétirányú kapcsolat a parodontitis és a szisztémás betegségek között, az új 2017-es EFP klasszifikáció alapján

Prof. Dőri Ferenc: A furkációléziók rezektív és regeneratív kezelési lehetőségei

Dr. Molnár Bálint: Implantátumok körüli rózsaszín esztétika-lágyrész sebészeti lehetőségek

Dr. Nagy Pál: Az autológ fog eredetű graftok alkalmazási lehetőségei a rekonstrukciós sebészetben

Dr. Palkovics Dániel: Minimálinvazív Regeneratív Parodontális sebészet

Dr. Horváth Attila: Különböző membránok összehasonlító kiértékelése a GBR/GTR területén

Dr. Sólyom Eleonóra: Az autológ dentin graft szerepe a szájüregi rekonstrukciós sebészetben

Dr. Dobos Andrea: A lokalizált ínymegnagyobbodások, vélt etiológiájuk, kezelési lehetőségeik

Dr. Csifó-Nagy Boróka: A szupportív kezelés jelentősége a komplex  parodontális terápiaban

 

2025-ben védendő szakdolgozatok

Prof. Windisch Péter: Az implantációt megelőző komplex parodontális kezelés Novák Fruzsina

Dr. Molnár Bálint: Autológ és xenogén graftok alkalmazása a parodontális plasztikai sebészetben Lachmann Mónika Éva

Dr. Nagy Pál György: A parodontális regeneráció kiértékelése és hosszútávú eredményei Csete Réka Kornélia

Dr. Horváth Attila: Csontmetabolizmust befolyásoló gyógyszerek hatása a parodonciumra Perjás Petra 

Dr. Sólyom Eleonóra: Autológ csontpótlók használata a parodontális rekonstruktív sebészetben Esze Petra Gerda

Dr. Dobos Andrea: Parodontális regeneratív és lágyszövet plasztikai beavatkozásokat követő korai és kései sebgyógyulás és vizsgálómódszerei Kazella Eszter Anna

2024-ben védendő szakdolgozatok

2024-ben védendő szakdolgozatok:

Prof. Windisch Péter: Parodontális regeneráció kedvezőtlen defektmorfológia esetén Bartal Eszter

Dr. Molnár Bálint: Irányított csontregenerációs technikák alkalmazása az alveoláris gerincaugmentációban (egyéni cím) Krishnamurthy Artúr

Dr. Nagy Pál: A vérlemezkékben gazdag fibrin alkalmazási lehetőségei a rekonstrukciós sebészetben Kiss Luca Blanka

Dr. Horváth Attila: Keratinizált íny jelentősége fogak és implantátumok körül Minya Szaffi

Dr. Sólyom Eleonóra: Új irányvonalak az alveolus prezerváció és csontpótlás terén: sajátfog-csontgraft Kőrössy Dániel Tamás         


Megvédett
szakdolgozatok

2023-ban megvédett szakdolgozatok

Dr. Gera István: Parodontális medicina – a parodontális góc mint a szisztémás krónikus betegségek és állapotok rizikó tényezője Székely Anna Franciska

Dr. Dőri Ferenc: A parodontális csontregeneráció biológiai szabályozása Czufor Bálint

Dr. Molnár Bálint: A periimplantitis megelőzése, kialakulása és kezelési lehetőségei Varga Sabrina

Dr. Orbán Kristóf: Nem sebészi parodontális terápia lehetőségei és hosszútávú eredménye Bazsó Bertold     


2022-ben megvédett szakdolgozatok:

Dr. Molnár Bálint: Implantátumok körüli rózsaszín esztétika-lágyrész sebészeti lehetőségek / Zimmerer Kitti

Dr. Nagy Pál György: A vérlemezkében gazdag fibrin alkalmazási lehetőségei a rekonstrukciós sebészetben / Kléh Györk

Dr. Molnár Bálint: Félvastag lebenyek szerepe a parodontium és processus alveolaris rekonstruktív sebészetében / Weninger Kristóf
 
Dr. Molnár Bálint: A parodontitis és az általános szervezeti megbetegedések összefüggései / Veress Fanni
 
Dr. Palkovics Dániel: Preimplantológiai gerinc augmentációs beavatkozások és irányított implantáció rituális műtéti tervezése / Somodi Kristóf 

2021-ben megvédett szakdolgozatok

Prof. Windisch Péter: Implantátum melletti csontléziók helyreállítása alvelous prezervációs technikával (egyéni cím) / Teréki Dániel

Prof. Gera István: A biotípus jelentősége a fogászati parodontális kezelések kiszámíthatóságában / Tukora Vivien

Prof. Gera István: A parodontális tasakban perzisztáló biofilm szerepe a szisztémás, krónikus, gyulladásos betegségek patomechanizmusában / Molnár Viktória

Dr. Dőri Ferenc: Irányított szövetregenerációs eljárások és biológiai mediátorok indukálta regeneráció a parodontológiában / Kőrösi Afrodité Jázmin

Dr. Csifó-Nagy Boróka: A fenntartó kezelés helye és jelentősége a komplex parodontális terápiában / Bóna Judit Ibolya

Dr. Nagy Pál: A periimplantális szövetstabilitást befolyásoló tényezők / Szekeres Liza

 

2020-ban megvédett szakdolgozatok:

Prof. Windisch Péter   Proximális csont szerepe a parodontális regenerációban (TDK hallgató számára)       Kiss Nikoletta

Prof. Gera István         A szisztémás betegségek parodontális manifesztációja      Kovács Aliz                                            

Prof. Gera István         The aetiology and clinical management of gingival hyperplasia                                      

Dr. Dőri Ferenc           A csontregeneráció biológiai szabályozása Új cím: A furkációléziók regeneratív sebészeti ellátásának lehetőségei             Láng Orsolya                                                        

Dr. Dőri Ferenc           The use of Platelet Rich Fibrin in periodontal recoustruction and regeneration  C. Aravanis            

Dr. Dőri Ferenc           Anwendung von „Platelet Rich Fibrin” bei parodontalchirurgischen Eingriffen                                                                                                                                                                         

Dr. Molnár Bálint        Parodontális plasztikai sebészet – ínyrecessziók korszerű ellátása        Orosz Fanni                          

Dr. Molnár Bálint        Periodontal plastic surgery – state of the art in gingival recession coverage T. Bang-Larsen

Dr. Molnár Bálint    Ínyrecessziók ellátása autológ graftok segítségével  (egyéni cím) Keglevich Bernát           

Dr. Molnár Bálint        Digitális fogászat: innovatív lehetőségek a paro-implantológiában / Szabó József. Új cím: Autológ és xenogén graftok alkalmazása a parodontális plasztikai sebészetben                            

2019-ben megvédett szakdolgozatok:

Prof. Windisch Péter: Az implantológia mucogingivalis vonatkozásai / Gyóni Áron

Prof. Windisch Péter: Alveolus prezerváció hatása a furkációérintett fogak parodontális regenerációjára / Haba Nándor

Prof. Windisch Péter: The clinical implication of Guided Tissue Regeneration (GTR) – Karen Gramstad

Prof. Gera István: A fogágybetegség és a szisztémás szervezeti betegségek kapcsolata / Szabó Bianka

Prof. Gera István: Epidemiology of Periodontal Disease

Prof. Gera István: The manifestation of systemic diseases on the gingiva and its relevance on the early diagnosis of systemic diseases – Anton Mishel Antun

Dr. Dőri Ferenc: Die biologische Rolle des thrombocytenreichen Fibrin in der parodontalen Wundheilung / Tobias Janson

Dr. Dőri Ferenc: A PRF biológiai szerepe a parodontális sebgyógyulásban

Dr. Dőri Ferenc: The biological role of PRF in periodontal wound healing

Dr. Horváth Attila: Implantátumot körülvevő lágyszövet stabilizálása / Márton Tímea

Dr. Nagy Pál               Az orthodonciai fogmozgatás hatása egészséges parodontium illetve parodontitisen átesett páciensek esetében Hallgató: Márton Tímea TDK-téma     

Dr. Molnár Bálint: Stabil funkcionális és esztétikus lágyrész viszonyok kialakítása implantátumok körül / Lillik Péter (visszalépett)  Horváth Bence visszalépett

Dr. Nagy Pál               Az orthodonciai fogmozgatás hatása egészséges parodontium illetve parodontitisen átesett páciensek esetében Hallgató: Márton Tímea TDK-téma 

Dr. Molnár Bálint: Soft tissue reconstruction techniques in implant dentistry – Georgiou Kyriakos                          2018-ban megvédett szakdolgozatok:

Prof. Windisch Péter   Csontpótlók és csontaugmentáció a parodontológiában   / Horváth Dániel                                

Prof. Windisch Péter   Az implantációt megelőző komplex parodontális kezelés  / Polcz Dorina                       

Prof. Windisch Péter   Selection criteria for immediate post extraction implants    / MULHAM GBOOR        

 

Prof. Gera István         A resective parodontális sebészeti technikák és azok indikációja / Sipos Lili                  

Prof. Gera István         A parodontális terápiában alkalmazott műszerek                                               

Prof. Gera István         A parodontális diagnosztika                                                                            

Prof. Gera István         Aetology and oral management of desqumative gingivitis    / ELIZABETH STEEMERS                   

Prof. Gera István         The hand  instruments  of the perodontal therapy  / WEN HAO HUANG                                          

Prof. Gera István         The periodontal diagnostics       / KAZEROONI MOHAMMAD HOSSAIN                                                                    

 

Dr. Dőri Ferenc           Autolog növekedési faktorok szerepe a parodontális sebgyógyulásban            

Dr. Dőri Ferenc           Modern parodontális csontregenerációs technikák / Sólyom Eleonóra                                    

Dr. Dőri Ferenc           Biological role of PRP in periodontal wound healing   parodontitis     / LOTTE HUNSROD                              

Dr. Dőri Ferenc           Prothetische Restaurationsmöglichkeiten bei Patienten mit behandelter

 

Dr. Molnár Bálint        Implantátumok körüli rózsaszín esztétika – lágyrész sebészeti lehetőségek     / Heinrich Kevin

Dr. Molnár Bálint        Periimplant pink esthetics – surgical soft tissue management  / RIAZ SHARIF

Dr. Horváth Attila       Clinical impact of the width of peri-implant mucosa       / VINNET CHUGH                                 

Dr. Horváth Attila       Rezektív és regeneratív parodontális műtétek hosszú távú sikeressége  / Vinár Gábor  

                          


 

2017-ben megvédett szakdolgozatok:

Dr. Windisch Péter
Parodontális regeneráció kedvezőtlen defektmorfológia esetén BARTHA BOLDIZSÁR
Complex perioprosthodontic rehabilitation with improved white and pink esthetics MICHAEL JORDAN CROWLEY
Clinical evaluation of guided tissue regeneration Yoonho Bae
The role of biological width around dental implants SAYEH ARAB

Dr. Gera István
Az irányított szövetregenerációs kutatás története a kezdetektől napjainkig NARDAI NIKOLETT
The history of guided tissue regeneration research from the beginning to present days. TAKEN

The indication and techiques of resective periodontal surgery / Javadpour Seyed Mohammadreza

Dr. Dőri Ferenc
Vérlemezkében gazdag plazma parodontológiai alkalmazásának hosszú távú eredményei MEZEI DOROTTYA
Az ajak és a nyelv fejlődési rendellenességei és betegségei SOLYMOSI ESZTER
Orale Präkanzerosen
Die Parodontologische Anwendung der Thrombocytenreichen Fibrin

Dr. Molnár Bálint
Furkációérintett fogak rezektív és regeneratív sebészi kezelésének lehetőségei LEMPERGER SZANDRA
Rózsaszín és fehér esztétika harmonikus kialakítása, sebészi és restauratív eszközökkel CSATLÓCKI LAURA
A klinikai koronahossz módosításának lehetőségei az esztétikus zónában SZABÓ GÁBOR

Parodontális plasztikai sebészeti beavatkozások korai sebgyógyulásának és hosszú távú sikerességének klinikai értékelése / Ruszin Adél VISSZALÉPETT

Soft tissue augmentation techniques in implant dentistry Hamidreza Yousefi visszalépett
Resective and regenerative surgical treatment modalities of teeth with furcation involvement AMIR ARSHAMI
Dr. Horváth Attila
Parodontológia és fogszabályozás határterületei. Nem kárieszes cervikális léziók kombinált sebészi és restauratív ellátása NEVELITS ANNAMÁRIA

Dr. Nagy Pál
Parodontális regeneratív sebészet és az orthodontia kapcsolata az interdiszciplináris kezelésben DÖNGÖLŐ FLÓRA

                          


 

2016-ban megvédett szakdolgozatok:

Dr. Windisch Péter
A lágy- és keményszövet augmentáció szerepe parodontálisan érintett betegeknél / Kurucz Imola (halaszt)
Komplex paro-protetikai rehabilitáció a vörös és fehér esztétikum javítása céljából / Hegyi Ferenc visszalépett
Periodontal aspects of dental implant aesthetics / Vasileios Sgouros
Hard and soft tissue augmentation management in periodontal aspects / Omri Zvi Krauss
Long-term results after treatment of advanced periodontal defects / Mark Rogers

Dr. Gera István
A természetes és szerzett immunválasz a bakteriális biofilm elleni védelemben / Kecskés Bence
Oralis fehér és vörös léziók premalignus potenciálja / Dobos Andrea
The relevance of biotype in the predictability of dental-periodontal therapies / Noah Robert Naygeboren
The innate and adaptive immune reaction in the protective mechanisms against bacterial biofilm / Zofia Szczesny
The precancerous potential of oral white and red lesions / Dimitria Lesithiotaki
Dr. Dőri Ferenc
A vérlemezkékben gazdag fibrin parodontológiai alkalmazása / Bognár Lili
A regeneráció biológiai szabályozása / Eper Mária
Periodontal application of platelet-rich fibrin / Takkay Chan
Dr. Molnár Bálint
Parodontális plasztikai sebészeti beavatkozások korai sebgyógyulásának és hosszú távú sikerességének klinikai értékelése / Ruszin Adél VISSZALÉPETT
Lágyszövet augmentációs technikák a fogászati implantológiában / Nguyen Martin
Clinical evaluation of early wound healing and long term success of periodontal plastic surgical procedures / Suh Hansun
Dr. Horváth Attila
Periimplantális keményszövetépítés lehetőségei / Szegedi Levente
Biotípus módosítás az implantátum körül / Márton Alpár István
The effect of orthodontic treatment on the periodontium / Mahmud Dhia
Dr. Török Bálint:
Okklúziós terhelés hatása a fogágyra – komplex parodontális és protetikai terápiás lehetőségek / Németh Fanni
The complex surgical and prosthodontic treatment of class III furcation involved teeth / Sanaz TEYMOURISIYAHROODKOLAYI


Updated: 2017.06.20 be

Szakdolgozat témák 2015 (végzés16)