Üdvözöljük a Parodontológiai Klinika honlapján.

A Semmelweis Egyetem Parodontológiai Klinikája Magyarországon egyedülálló módon működik önálló klinikaként. Az intézményben az évi több ezer beteg ellátása mellett magas színvonalú oktató tevékenység és kutatómunka folyik, a szakterület egyre több fiatalt érdekel. Ennek azért is van nagy jelentősége, mert míg 20-30 éve a szuvasodás volt a leggyakoribb panasz a magyar lakosság körében, addig ma már a fogágybetegségek jelentik az első számú problémát.

Bővebben a fogágybetegségekről pácienseinknek és fogorvos kollégáinknak.

Az Oktatási Centrum épülete

A parodontológiát és orális medicinát a Fogorvostudományi Kar megalakításától kezdve oktatják az egyetemen. Kezdetben az oktatási egység a Szájsebészeti és Fogászati Klinika egyik osztályaként működött, majd 1997-ben – az országban egyedülálló módon – megalakult az önálló Parodontológiai Klinika. A klinika a Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrumában kapott helyet: új feltételek és infrastruktúra mellett teljes kapacitással vesz részt a parodontológiai szakorvosképzésben.

 

Mára a klinika rendelkezik európai szinten az egyik legnagyobb rezidensprogrammal ezen a szakterületen.A fogorvostanhallgatók számára parodontológiát és orális medicinát oktatnak a klinika munkatársai magyar, német és angol nyelven. A klinika részt vesz a kar akkreditált PhD-programjában, a klinika oktatóinak mindegyike tudományos minősítéssel rendelkezik.

 

Az oktatók és a hallgatók évente közel 18-20 ezer esetet látnak el. Az intézmény szakmai profiljai közé tartozik a fogágybetegségek, szájnyálkahártya-betegségek ellátása, valamint a parodontális implantológiai kezelések.

A klinika a betegellátás és az oktatás mellett a kutatásban is előkelő helyet foglal el, a külföldi közlemények számát tekintve hosszú évek óta kiemelkedő eredményeket érnek el a karon belül, ami részben a klinikán végzett munkának, részben pedig a nemzetközi együttműködéseknek köszönhető. A kutatási területek közt említendő az irányított parodontális szövetregeneráció hosszú távú eredményeinek vizsgálata, a biológiai mediátorok (ingerületátvivő anyagok) alkalmazása a parodontológiában, a mucogingivális sebészet, a parodontális epidemiológia, a szájüregi rákot megelőző állapotok (praecancerosisok), valamint a parodontális morfológiai vizsgálatok.

A Parodontológiai Klinika orvos munkatársai (2017)

A Parodontológia Klinika (és szakmai elődjeinek) külföldi kollaborációs kapcsolatai:

 • University of Winnipeg, Canada, J.R.Trott
 • University of Copenhagen, Copenhagen, Dánia, Jens J. Pindborg
 • World Health Organization, Copenhagen, Jens J. Pindborg
 • Karolinska Institute, Stockholm, Svédország, Lars Frithiof
 • Erfurti Egyetem, Németország, Walter Künzel
 • University of Connecticut USA Lawrence Raisz
 • University of Connecticut USA később Tufts University, Boston USA Janet M. Hock
 • University of Connecticut USA Klaus Nuki
 • Pennsylvania University, Philadelphia USA Novotny Anthony
 • University of Homburg, később University Mainz, Németország Anton Sculean
 • Aarhus-i Egyetem, Aarhus, Dánia Thorkild Karring
 • Belgium/Németország, Michel Brecx

Jelenlegi orvosaink

Információk a járóbeteg-rendelésről