ÜDVÖZÖLJÜK A SEMMELWEIS EGYETEMEN!

Bár 2020 tavaszán Magyarországra is betört a koronavírus járvány, amely azóta is jelenlévő globális pandémiává nőtte ki magát, a Semmelweis Egyetem kitart célja mellett és minden téren azon dolgozik, hogy a világ 100 legjobb egyetemének egyike legyen. A járvány jelentős változásokat hozott a felsőoktatásban határainkon belül ugyanúgy, mint azokon kívül. Ezek a folyamatok beépültek mindennapjainkba és átformálták azt, ahogyan az egyetem stratégiai céljainak megvalósításáról gondolkodunk.

Különösen felértékelődtek nemzetközi kapcsolataink, hiszen egy globális probléma megoldásán csak összefogásban, egymást támogatva lehet dolgozni. Nemzetközi partnereinkkel folyamatosan kapcsolatban állunk, virtuális, és az egyre gyakoribbá váló személyes találkozóink során az intenzív nemzetközi összefogás, a tapasztalatok átadása, közös kutatások indítása és a közvetlen segítségnyújtás különösen nagy hangsúlyt kapnak.  A legnehezebb időszakokban védőfelszerelések felajánlásával segítettek bennünket partnereink, míg egyetemünk kiváló munkaerővel és szaktudással járult hozzá a védekezéshez külföldön.

A koronavírus elleni közös küzdelmen túl fontosnak tartjuk, hogy egyetemünk, amely egyike a világ legnemzetközibb felsőoktatási intézményeinek, megőrizze elismertségét, tovább javítson nemzetközi pozícióján és fejlessze kapcsolatrendszerét. A nemzetközi felsőoktatásban betöltött szerepét alátámasztják a számok: a 2021/2022 tanévben 97 ország hallgatói választották a Semmelweis Egyetemet, akik az összes hallgató egyharmadát alkotják. Büszkék vagyunk, hogy egy valódi multikulturális hallgatói közösség él a több mint 250 éves tradícióval rendelkező egyetemünk falain belül, ahol a hagyományok ápolása és az innováció formálja intézményünk jövőképét. A képzéseink gyakorlatorientáltsága, az elméleti oktatás magas színvonala, a megszerezhető oklevelek nemzetközi versenyképessége, kiterjedt nemzetközi kutatói hálózataink, modern eszközparkunk, valamint az ipari partnerekkel való szoros együttműködés az oktatás és a kutatás terén továbbra is vonzó a globális felsőoktatási piacon nem csak hallgatók és kutatók számára, hanem a versenyszféra szereplői számára is.

Kiemelten fontos számunkra a meglévő kapcsolataink ápolása és folyamatos fejlesztése, valamint új együttműködési lehetőségek feltérképezése és partnerségek kialakítása. Ahhoz, hogy lépést tudjunk tartani a nemzetközi politikai, gazdasági és társadalmi keretek dinamikus változásával, nagyfokú rugalmasság, alkalmazkodóképesség és innovatív szemlélet szükséges. Ezért azon dolgozunk, hogy meglévő és új partnereinkkel megtaláljuk azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek mentén történő együttműködés kölcsönösen hasznos mindkét fél számára az oktatás, a kutatás, fejlesztés, innováció vagy a betegellátás területén. Ezeken a területeken is csak úgy valósulhat meg folyamatos és meghatározó nemzetközi jelenlét, ha a globális folyamatoknak nem csak résztvevői, hanem alakítói is vagyunk. Ez pedig csak nemzetközi partnerségben, összehangolt lépésekben, közösen valósítható meg.

Dr. Pop Marcel
Igazgató