Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. november 28.
465042 Összes oltás

A jelenlegi pandémia komoly kihívások elé állítja a felsőoktatást, továbbá számos kérdést vet fel, különösen a nemzetközi mobilitási programokra és általában a nemzetközi kapcsolatok jövőjére vonatkozóan. A kialakult hazai és nemzetközi helyzet egyúttal lehetőséget teremt a fennálló folyamatok átgondolására, valamint a stratégiai elképzeléseink át- vagy újragondolására.

Számos jelzés érkezett és érkezik partnereinktől a világ minden tájáról, amelyek a kapcsolatok folytatásáról és további erősítéséről, bővítéséről szólnak. Ezek a megkeresések intenzívebb nemzetközi összefogásra, a tapasztalatok átadására, közvetlen segítségadásra és közös kutatások indítására tesznek javaslatot, valamint védekező felszereléseket és ellátási módszerek megosztását ajánlottak fel számunkra. Mindez megerősítette bennünk a további elköteleződést a Semmelweis Egyetem nemzetköziesitési folyamata mellett. Nyilvánvalóan ezúttal is tanultunk valamit: a világ fejlődése, a nemzetközi kapcsolatok szélesítése számos veszélyt rejt, de ez nem kell, hogy elbátortalanítson bennünket. Biomedikális és egészségügyi szakintézményként a Semmelweis Egyetemnek fontos szerepet kell betöltenie és példát kell mutatnia hasonló helyzetek kezelése során.

Mi sem demonstrálja jobban az elköteleződésünket, mint az a tény, hogy a világ több mint 70 országából hozzánk érkező hallgatók továbbra is lelkesen folytatják tanulmányaikat egyetemünkön. Miért? Az ország biztonságos, az egyetemen minőségi képzés folyik, amely minden szempontból alkalmazkodott a hirtelen bekövetkezett online oktatás elvárásainak, és Budapest csodálatos város, amely változatlanul olcsó megélhetést biztosít.

Természetesnek vesszük, hogy az online korszak beköszöntével a személyes kapcsolatok fontossága nem csökkent: a kézfogást, vagy az adott környezetben, országban, intézményben szerzett tapasztalatokat nem tudja helyettesíteni az online világ. Bár sokat fejlődtünk a távképzés során, továbbra is támogatjuk a személyes tapasztalatszerzést, a más országok, más oktatási intézmények, ellátórendszerek kultúrájának személyes megismerését. Ezáltal ugyanis olyan interkulturális kompetenciák szerezhetők, amelyek alkalmasak arra, hogy egyetemünkön kiváló szakembereket képezzünk a munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelően.

Kedves jelenlegi és leendő partnerünk! Kérem, hogy továbbra is úgy tekintsenek a Semmelweis Egyetemre, mint az Önök egyik jövőbeli közép-kelet-európai partnerére a biomedikális képzés, a kutatás-fejlesztés-innováció és a betegellátás területein egyaránt.

 

Dr. Pop Marcel
igazgató