Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 23.
391128 Összes oltás

A Semmelweis Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának célja, hogy a nemzetközi együttműködési lehetőségek feltérképezésével és kiaknázásával hozzájáruljon az egyetemnek az oktatás, a gyógyítás és a kutatás területén vállalt küldetése mind teljesebb betöltéséhez. E cél megvalósításának egyik fontos eszköze a hallgatói, oktatói és kutatói csereprogramok hatékony működtetése, valamint további bővítése. Ugyanúgy fontosnak tartjuk, hogy egyetemünk kutatói részt vegyenek a globális tudás piacán, aminek megvalósítása csak nemzetközi együttműködéssel valósítható meg. Igazgatóságunk mind stratégiai, mind pedig gyakorlati szempontból járul ehhez hozzá.   A fentiek alapján az Igazgatóság:

  • NKI feladatkör_2Hozzájárul az Egyetem nemzetközi stratégiájának kidolgozásához;
  • Ááttekintést nyújt az Egyetem nemzetközi portfóliójáról;
  • Koordinálja az Egyetem külföldi egyetemekkel fennálló szerződéses kapcsolataival járó feladatokat;
  • Koordinálja az Európai Unió mobilitási programjaival (Erasmus+ ICM, CEEPUS, Campus Mundi) kapcsolatos teendőket;
  • Ellátja az Egyetem nemzetközi felsőoktatási szervezetekben fennálló tagságával kapcsolatos feladatokat;
  • Közreműködik az egyetemi vezetők külföldi hivatalos utazásainak szervezésében;
  • Előkészíti és megszervezi az Egyetemre látogató külföldi vendégek programját;
  • Közreműködik az Egyetem nemzetközi láthatóságának növelésében és népszerűsítésében;
  • Üzemelteti az Egyetem központi angol nyelvű honlapját és német nyelvű alhonlapját.