Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. szeptember 25.
539080 Összes oltás
A Semmelweis Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának célja, hogy a nemzetközi együttműködési lehetőségek feltérképezésével és kiaknázásával hozzájáruljon az egyetemnek az oktatás, a gyógyítás és a kutatás területén vállalt küldetésének mind teljesebb betöltéséhez.
E cél megvalósításának egyik fontos eszköze a hallgatói, oktatói és kutatói csereprogramok hatékony működtetése, valamint további bővítése. Ugyanúgy fontosnak tartjuk, hogy egyetemünk kutatói részt vegyenek a globális tudás piacán, kölcsönösen hasznos kutatási, oktatási és ipari együttműködések jöjjenek létre, amelyek révén az egyetem stratégiai céljainak elérését támogatjuk.
 

Az Igazgatóság feladatai és tevékenységei

  • Hozzájárul az Egyetem nemzetközi stratégiájának kidolgozásához;

  • Áttekintést nyújt az Egyetem nemzetközi portfóliójáról;

  • Koordinálja az Egyetem külföldi egyetemekkel fennálló szerződéses kapcsolataival járó feladatokat;

  • Koordinálja az Európai Unió mobilitási programjaival (Erasmus+ ICM, CEEPUS, Campus Mundi) kapcsolatos teendőket;

  • Ellátja az Egyetem nemzetközi felsőoktatási szervezetekben fennálló tagságával kapcsolatos feladatokat;

  • Közreműködik az egyetemi vezetők külföldi hivatalos utazásainak szervezésében;

  • Előkészíti és megszervezi az Egyetemre látogató külföldi vendégek programját;

  • Közreműködik az Egyetem nemzetközi láthatóságának növelésében és népszerűsítésében;

  • Üzemelteti a Nemzetközi Kapcoslatok Igazgatóságának és a Mobilitási Iroda többnyelvű honlapjait

  SZERVEZETI ÜGYREND