A Semmelweis Egyetem úttörő törekvéseinek köszönhetően azon európai felsőoktatási intézmények között volt, amelyek elsőként hoztak létre külföldre kihelyezett képzéseket. Ezen képzéseink lehetővé teszik, hogy Semmelweis diplomát kapjanak olyan – elsősorban külföldi – hallgatók, akik tanulmányaik jelentős részét a partnerintézménynél végzik.

Németország, Hamburg
Általános Orvostudományi Kar

Asklepios Campus

A Semmelweis Egyetem és az Asklepios Medical School gyümölcsöző együttműködése új távlatokat nyitott meg az európai egyetemek világában. Az egyedülálló oktatási modell lehetőséget nyújt a Semmelweis Egyetem idegen nyelvű hallgatói számára, hogy a budapesti elméleti képzés után tanulmányaikat a magyar tanterv alapján, a hamburgi campuson folytassák, és a Semmelweis Egyetem diplomáját kapják meg.

Képzés: Általános orvos
Indulási év:
2008
Képzés nyelve: német
Oktatók: német, magyar
Kiadott diploma: M.D.

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Asklepios Campus Hamburg kétnemzetiségű kar, mely a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának keretein belül működik, és az Amszterdami Szerződés alapján hoztak létre. Sikeres és egyedülálló minta jött Európában létre, amely a minőségi próbát már kiállta.

TOVÁBB…

Svájc, Lugánó
Egészségtudományi Kar

Lugano International Campus

A Semmelweis Egyetem luganói képzése a korábbi L.U.de.S (Libera Università degli Studi) Luganói Egyetemmel együttműködve az Egészségtudományi Kar kezdeményezéseként jött létre. A luganói fizioterápiás alapképzés (BSc) teljes egészében megegyezik az Egészségtudományi Kar által ajánlott alapképzéssel.

Képzés: Gyógytornász BSc
Indulási év:
2009
Képzés nyelve: olasz
Oktatók: svájci
Kiadott diploma: BSc

A képzés 4 tanéven keresztül folyik és elméleti, illetve gyakorlati oktatásból tevődik össze és az oktatás nyelve olasz. A diploma megszerzését követően a frissen végzett szakemberek az Európai Unió teljes területén elhelyezkedhetnek. A Magyar Akkreditációs Bizottság 2009-ben engedélyezte a képzést, és azt követően a program elindult 19 regisztrált hallgatóval. A második évben már 60-an jelentkeztek a luganói képzésre. Jelenleg 286 hallgató tanul a luganói fizioterápiás alapképzésen, ami a program sikerét igazolja.

TOVÁBB…

Szlovákia, Pozsony
Egészségügyi Közszolgálati Kar

BRATISLAVA Health Management Academy

A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kara Pozsonyban hozott létre egy székhelyen kívüli képzést, melynek keretében egy egészségügyi menedzser programban vehetnek részt a tanulni vágyók.

Képzés: Egészségügyi Menedzser MSc
Indulási év:
2010
Képzés nyelve: szlovák
Oktatók: szlovák
Kiadott diploma: MSc

A szlovák nyelven folyó, a pozsonyi Health Management Academy-val (HMA) közösen szervezett posztgraduális program 2010-ben indult, az első évfolyam végzős hallgatói 2013-ban vehették át diplomájukat.

TOVÁBB…

Románia, Illyefalva
Pető András Kar

KONDUKTOR KÉPZÉS

A Semmelweis Egyetem Pető András Karának nappali tagozatos tanszéke négyéves, magas színvonalú, szakmai-gyakorlati képzést nyújt Ilieni településen, a konduktív nevelés területén. A nyolc félévből álló képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek és képességek birtokában alkalmasak bármely életkorú sajátos nevelési igényű mozgássérült (központi idegrendszeri sérült) konduktív neveléssel megvalósított fejlesztésére.
A diploma megszerzése lehetővé teszi különleges konduktív pedagógiai tevékenységek folytatását, melyek a teljes személyiség fejlesztését szolgálják különböző mozgáskorlátozottsággal élő gyermekek, fiatal felnőttek és idősek esetében, akik idegrendszeri sérülések (agyvérzés, Parkinson-kór, MS) miatt szenvednek. A fő cél: az idegrendszeri sérülésekből eredő mozgáskorlátozottakat és speciális oktatási igényűeket képessé tenni az önállóságra és a független életvitelre. Így csökken sérülékenységük, és teljes jogú tagjaivá válhatnak a társadalomnak.

Indulási év: 2018
Képzés nyelve: magyar
Oktatók: magyar (Pető András Kar)
Kiadott diploma: BA
Képzés: konduktorképzés óvodapedagógusi vagy tanítói specializációval

Az elméleti képzés tömbösített, a gyakorlati képzés 3 hetes ciklusokkal szakaszonként kerül megszervezésre. Az óvodapedagógus specializáció célja, hogy olyan konduktorokat képezzen, akik felkészültek az óvodáskorú mozgássérült gyermekek (integrált / inkluzív csoportok) nevelésére, fejlesztésére, a mindenkori óvodai nevelési program megvalósítására. A tanító specializáció célja, hogy olyan konduktorokat képezzen, akik felkészültek az 1—4. osztályos mozgássérült gyermekek (integrált / inkluzív osztályok) nevelésére, oktatására, a mindenkori tanterv megvalósítására. A konduktor képzésének kulcsfontosságú eleme a gyakorlati képzés, amely az oktatási folyamat szerves részét képezi. Garantáljuk: szakmai felkészültséget, minőséget, gyakorlatiasságot! Jellemzi a családias légkör, a támogató hallgatói közösség, valamint a szállás és étkezés lehetősége.

Szerbia, Szabadka és Zenta
Pető András Kar

KONDUKTOR KÉPZÉS

A 4 féléves, 120 kredites képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek és képességek birtokában alkalmasak bármely életkorú sajátos nevelési igényű mozgássérült (központi idegrendszeri sérült) konduktív neveléssel megvalósított fejlesztésére konduktor (konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus) irányítása mellett. A konduktív pedagógiai tantárgyak mellett biomedikai tantárgyakat is tanítanak a elméleti órák keretében, de a fő hangsúly a gyakorlaton van, ami majdnem hetven százalékát teszi ki az egész képzésnek. A szakirányú továbbképzés gyakorlat-orientált képzés. A gyakorlati képzés (hospitálás, csoportos és egyéni gyakorlat) biztosítja a végzett hallgatók számára bármely életkorú központi idegrendszeri sérült (mozgássérült) személyiség- és mozgásfejlesztéséhez szükséges korszerű eljárások, módszerek megismerését, a tanultak gyakorlását és alkalmazását egyéni és csoportos foglalkozásokon, továbbá fejleszti a speciális konduktori, nevelői képességeket, technikai jártasságot. A gyakorlatban az elmélet alkalmazása egyéni és csoportos foglalkozások keretében történik, ahol oktatási készségek, technikai készségek és speciális konduktorkészségek is fejlesztésre kerülnek.

Indulási év: 2019
Képzés nyelve: magyar
Oktatók: magyar
Kiadott diploma: oklevél
Képzés: konduktor segítő
Partnerintézmény: VM4K – Szekeres László Alapítvány

A kar oktatói több mint 1400 elméleti és gyakorlati órát tartanak a részt vevő hallgatóknak ez alatt a négy félév alatt, akik később diplomás konduktorok mellett dolgozhatnak majd segédpedagógusként. Ugyanazzal a diplomával rendelkeznek majd, amit a Semmelweis Egyetem állít ki, amellyel a végzettek később konduktorként is dolgozhatnak.
Az elméleti, tömbösített képzés helyszíne Szabadka, a szakaszos formában szervezett gyakorlati képzés helyszíne Zenta.