A Semmelweis Egyetem úttörő törekvéseinek köszönhetően azon európai felsőoktatási intézmények között volt, amelyek elsőként hoztak létre külföldre kihelyezett képzéseket. Ezen képzéseink lehetővé teszik, hogy Semmelweis diplomát kapjanak olyan – elsősorban külföldi – hallgatók, akik tanulmányaik jelentős részét a partnerintézménynél végzik.

NÉMETORSZÁG
ORVOSKÉPZÉS

Asklepios Campus Hamburg
ÁLTALÁNOS ORVOStudományi Kar

A Semmelweis Egyetem és az Asklepios Medical School gyümölcsöző együttműködése új távlatokat nyitott meg az európai egyetemek világában. Az egyedülálló oktatási modell lehetőséget nyújt a Semmelweis Egyetem idegen nyelvű hallgatói számára, hogy a budapesti elméleti képzés után tanulmányaikat a magyar tanterv alapján, a hamburgi campuson folytassák, és a Semmelweis Egyetem diplomáját kapják meg.

Képzés: Általános orvos
Indulási év:
2008
Képzés nyelve: német
Oktatók: német, magyar
Kiadott diploma: M.D.

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Asklepios Campus Hamburg kétnemzetiségű kar, mely a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának keretein belül működik, és az Amszterdami Szerződés alapján hoztak létre. Sikeres és egyedülálló minta jött Európában létre, amely a minőségi próbát már kiállta.

TOVÁBB…

SVÁJC
GYÓGYTORNÁSZ KÉPZÉS

Lugano International Campus
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

A Semmelweis Egyetem luganói képzése a korábbi L.U.de.S (Libera Università degli Studi) Luganói Egyetemmel együttműködve az Egészségtudományi Kar kezdeményezéseként jött létre. A luganói fizioterápiás alapképzés (BSc) teljes egészében megegyezik az Egészségtudományi Kar által ajánlott alapképzéssel.

Képzés: Gyógytornász BSc
Indulási év:
2009
Képzés nyelve: olasz
Oktatók: svájci
Kiadott diploma: BSc

A képzés 4 tanéven keresztül folyik és elméleti, illetve gyakorlati oktatásból tevődik össze és az oktatás nyelve olasz. A diploma megszerzését követően a frissen végzett szakemberek az Európai Unió teljes területén elhelyezkedhetnek. A Magyar Akkreditációs Bizottság 2009-ben engedélyezte a képzést, és azt követően a program elindult 19 regisztrált hallgatóval. A második évben már 60-an jelentkeztek a luganói képzésre. Jelenleg 286 hallgató tanul a luganói fizioterápiás alapképzésen, ami a program sikerét igazolja.

TOVÁBB…


SZLOVÁKIA
EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSMENT

BRATISLAVA Health Management Academy, SZLOVÁKIA
Egészségügyi Közszolgálati Kar

A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kara Pozsonyban hozott létre egy székhelyen kívüli képzést, melynek keretében egy egészségügyi menedzser programban vehetnek részt a tanulni vágyók.

Képzés: Egészségügyi Menedzser MSc
Indulási év:
2010
Képzés nyelve: szlovák
Oktatók: szlovák
Kiadott diploma: MSc

A szlovák nyelven folyó, a pozsonyi Health Management Academy-val (HMA) közösen szervezett posztgraduális program 2010-ben indult, az első évfolyam végzős hallgatói 2013-ban vehették át diplomájukat.

TOVÁBB…

ROMÁNIA
KONDUKTOR KÉPZÉS

Illyefalva, ROMÁNIA
PETŐ ANDRÁS KAR

A nappali tagozatos, 8 féléves képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek és képességek birtokában alkalmasak bármely életkorú sajátos nevelési igényű mozgássérült (központi idegrendszeri sérült) konduktív neveléssel megvalósított fejlesztésére. Az elméleti képzés tömbösített, a gyakorlati képzés 3 hetes ciklusokkal szakaszonként kerül megszervezésre.

Indulási év: 2018
Képzés nyelve: magyar
Oktatók: magyar (Pető András Kar)
Kiadott diploma: BA
Képzés: konduktorképzés óvodapedagógusi vagy tanítói specializációval

Az óvodapedagógus specializáció célja, hogy olyan konduktorokat képezzen, akik felkészültek az óvodáskorú mozgássérült gyermekek (integrált / inkluzív csoportok) nevelésére, fejlesztésére, a mindenkori óvodai nevelési program megvalósítására.
A tanító specializáció célja, hogy olyan konduktorokat képezzen, akik felkészültek az 1—4. osztályos mozgássérült gyermekek (integrált / inkluzív osztályok) nevelésére, oktatására, a mindenkori tanterv megvalósítására.

SZERBIA
KONDUKTOR KÉPZÉS

Szabadka és Zenta, SZERBIA
PETŐ ANDRÁS KAR

A 4 féléves, 120 kredites képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek és képességek birtokában alkalmasak bármely életkorú sajátos nevelési igényű mozgássérült (központi idegrendszeri sérült) konduktív neveléssel megvalósított fejlesztésére konduktor (konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus) irányítása mellett.

Indulási év: 2019
Képzés nyelve: magyar
Oktatók: magyar
Kiadott diploma: oklevél
Képzés: konduktor segítő
Partnerintézmény: VM4K – Szekeres László Alapítvány

A szakirányú továbbképzés gyakorlat-orientált képzés. A gyakorlati képzés (hospitálás, csoportos és egyéni gyakorlat) biztosítja a végzett hallgatók számára bármely életkorú központi idegrendszeri sérült (mozgássérült) személyiség- és mozgásfejlesztéséhez szükséges korszerű eljárások, módszerek megismerését, a tanultak gyakorlását és alkalmazását egyéni és csoportos foglalkozásokon, továbbá fejleszti a speciális konduktori, nevelői képességeket, technikai jártasságot.

Az elméleti, tömbösített képzés helyszíne Szabadka, a szakaszos formában szervezett gyakorlati képzés helyszíne Zenta.

TOVÁBB…