A Semmelweis Egyetem számos nemzetközi szervezet tagja, amelyeknek célja a felsőoktatási intézmények közötti jó gyakorlatok és tudás megosztása, a globális kihívásokról való közös gondolkodás valamint transznacionális oktatási és mobilitási programok kidolgozása.

 

Association for Medical Education (AMEE)

Az AMEE egy globális szervezet, amelynek tagjai 90 országából jönnek, köztük tanárok, oktatók, kutatók, adminisztrátorok, dékánok, értékelők, hallgatók és gyakornokok az orvostudomány és egészségügy területén.

Más szervezetekkel együttműködve támogatja az oktatókat és az intézményeket oktatási tevékenységeikben,  kurrikulumfejlesztésben, az oktatási és tanulási módszerek, az értékelési technikák és az oktatásirányítás új megközelítéseinek kidolgozásában az orvostudomány fejlődésével összhangban, az egészségügyi ellátás és a betegek igényeinek figyelembevételével.

TOVÁBB AZ AMEE OLDALÁRA


Consortium of Institutes of Higher Education in Health Care and Rehabilitation in Europe (COHEHRE)

Az 1990-ben alapított nonprofit szervezet az európai egészségügyi felősoktatást folytató intézmények együttműködésének fóruma, amely a képzési programok tartalmi és módszertani fejlesztésére összpontosít.

A COHEHRE célja az interdiszciplináris tanulás, oktatás és kutatás fejlesztése és támogatása, a hallgatók aktív bevonása, valamint az intézmények közötti együttműködés erősítése. A konzorcium lehetőséget biztosít a hálózatépítésre, az információk, a jó gyakorlatok és tapasztalatok megosztására az egészségügyi oktatás, a szociális ellátás és a rehabilitáció területén. A Semmelweis Egyetem részéről az Egészségtudományi Kar tagja a szervezetnek.

TOVÁBB A COHEHRE OLDALÁRA


Danube Rectors’ Conference (drc)

1983-ban alakult regionális felsőoktatási együttműködési szervezet, amelynek jelenleg 15 európai ország több mint 70 egyeteme, köztük a Semmelweis Egyetem is tagja.

A DRC célja a tagok elképzeléseinek és tevékenységeinek összehangolása, a közös kérdésekben való együttműködés előmozdítása, amely hozzájárul a stabilitáshoz és a nyitott és demokratikus társadalom fejlődéséhez Európában. Tanácsadóként jár el az egyetemeket érintő kérdésekben a kormány, a nemzeti vagy nemzetközi szervezetek, valamint az egyetemeket érintő kérdésekkel foglalkozó más személyek felé.

TOVÁBB A DRC OLDALÁRA


EUROLIFE

Az Eurolife kilenc nagy presztízsű felsőoktatási intézményt és európai tudásközpontot tömörít, amelyek biomedikális és orvostudományi területeken Európa-szerte és világviszonylatban is elismertek.

A hálózat elősegíti és megkönnyíti a közös kutatást, a közös posztgraduális képzést és oktatást, a kutatók és hallgatók cseréjét, valamint a közös kutatási projektek kialakítását.

2020-ban az Eurolife elnyerte az Erasmus+ stratégiai partnerségi támogatást a DATAETHICS elnevezésű nemzetközi projekthez, amelynek célja a Biomedikális Big Data  gyűjtése és felhasználása során felmerülő koncepcionális és etikai megfontolások aktualizálása.

TOVÁBB AZ EUROLIFE OLDALÁRA


European Health Management Association (EHMA)

Az Európai Egészségügyi Menedzsment Szövetség (EHMA) az egyetlen olyan európai szervezet, amely összefogja az egészségügyi és kórházi vezetőket, az egészségügyi szakembereket, kutatókat, oktatókat, egyetemi oktatókat, politikai és döntéshozókat.

A szervezet, amely nyitva áll mindazok előtt, akik elkötelezettek az egészségügy és az egészségügyi ellátás javítása iránt és döntő szerepet játszik az európai egészségügyi irányítási rendszerek teljes ökoszisztémájának összefogásában.

TOVÁBB AZ EHMA OLDALÁRA


EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION (EUA)

Az Európai Egyetemi Szövetség (EUA) 48 európai ország több mint 800 egyetemét foglalja magában. Az EUA döntő szerepet játszik a bolognai folyamatban és az EU felsőoktatási, kutatási és innovációs politikájának alakításában.

Az EUA közös projektekben, rendezvényeken és egyéb kölcsönösségen alapuló  tevékenységekben való részvétel révén lehetőséget biztosít tagjai számára a legjobb gyakorlatok megosztására olyan területeken, amelyek az egyetemek széles körét érintik. Ezen kívül egyedülálló lehetőségeket biztosít a tagok számára a felsőoktatást és a kutatást érintő európai politika és kezdeményezések alakítására.

TOVÁBB Az EUA OLDALÁRA


Hungarian Medical Association of America (HMAA)

Az Amerikai Magyar Orvosszövetség a magyar orvosi tradíciók és ideálok megőrzését és népszerűsítését tűzte ki célul. Az orvosi tudást találkozók, előadások, publikációk, valamint magyar és amerikai hallgatók csereprogramján keresztül népszerűsítik, miközben erősítik a szakmai interakciókat.

A HMAA közreműködésével az 1980-as években indult el a debreceni, a pécsi, a szegedi és a budapesti, valamint a State University of New York, a Buffalo School of Medicine and Biomedical Sciences orvostudományi karai között az együttműködés, amelynek alapján eddig több mint 300 magyar orvostanhallgató vehetett részt szakmai gyakorlaton az Egyesült Államokban. A magyar orvosképzés egyik legrégebbi tengerentúli mobilitási programja minden évben 16 magyar orvostanhallgatónak ad lehetőséget arra, hogy 3 hónapos szakmai gyakorlatot töltsön az Egyesült Államokban.

2015 novemberében a Semmelweis Egyetem is aláírta az együttműködés meghosszabbítását rögzítő dokumentumot, mely kibővíti az eddigi együttműködés tartalmát, lehetőséget adva a fogorvosképzésben résztvevőknek, hogy bekapcsolódhassanak a programba.

TOVÁBB A HMAA OLDALÁRA


International Association of Universities (IAU)

Az 1950-ben az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, az UNESCO égisze alatt alapított szervezet a világ felsőoktatási intézményeinek és szervezeteinek vezető globális szövetsége.

A több mint 130 tagországot számláló  IAU az intézmények és szervezetek vezetőinek globális fórumaként szolgál, amelynek célja, hogy azonosítsák a közös prioritásokat, együtt gondolkodjanak és cselekedjenek azokról. A felsőoktatás közvetítőjeként működik számos nemzetközi és kormányközi szervezet, többek között az UNESCO felé.

TOVÁBB AZ IAU OLDALÁRA


UNICA – Network of Universities from the Capitals of Europe

Az egyetemi hálózat 1990-ben jött létre azzal a céllal, hogy elősegítse a fővárosi egyetemek együttműködését, közös pályázati tevékenységét az alábbi prioritások mentén: nemzetköziesítés és mobilitás, kutatás-fejlesztés-innováció, doktori képzés, oktatásfejlesztés, egyetemi menedzsment és fejlesztési stratégiák, társadalmi felelősségvállalás.

Az UNICA eddig elsősorban oktatásmódszertani, nemzetközi mobilitási projekteken dolgozott Európai Uniós pályázatok keretében. Jelenleg 37 európai főváros 54 egyeteme tagjai a hálózatnak, Magyarországról a Semmelweis Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem képviselteti magát.

TOVÁBB AZ UNICA OLDALÁRA