Semmelweis Egyetem ÁOK, FOK, GYTK, Doktori Iskola  klinika/intézet vezetője részére

 

Tisztelt Professzor Asszony/Úr!

Az egyetemek között fennálló csereegyezmények alapján az alábbi pályázati lehetőségek kerülnek meghirdetésre a Semmelweis Egyetem dolgozói részére 2023-ban:

  1. Oktatók, kutatók, Ph.D. hallgatók pályázhatnak a következő egyetemekre:

 

Albert-Ludwigs Egyetem (Freiburg, Németország)

összesen 8 hét

ÁOK – FOK – GYTK

·         “Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”

·         fogadónyilatkozat

·         a kinntartózkodás alatt a Freiburgi Egyetem ösztöndíjat biztosít és segédkezik a szállás biztosításában

Ruprecht-Karls Egyetem

(Heidelberg, Németország)

összesen 5 hét

ÁOK – FOK – GYTK

·         “Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”

·         fogadónyilatkozat

·         a kinntartózkodás alatt a Heidelbergi Egyetem ösztöndíjat biztosít és segédkezik a szállás biztosításában

 

  1. Fiatal diplomás munkatársak (ÁOK – FOK) pályázhatnak tudományos munka végzése céljából klinikai szakterületen a következő egyetemre:

 

Albert-Ludwigs Egyetem

(Freiburg, Németország)

2 fő x 3 hónap/fő

 

·         „Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra Freiburg – 3 hó”

·         fogadónyilatkozat

·         a kinntartózkodás alatt a Freiburgi Egyetem ösztöndíjat biztosít és segédkezik a szállás biztosításában

 

A tartózkodási költségeket a fogadó fél, az utazás számlákkal igazolt költségét a küldő egyetem fedezi.  

A Freiburgi Egyetem illetékesével szállásfoglalás ügyében a tanulmányutas közvetlenül veszi fel a kapcsolatot.  Ezzel kapcsolatban tájékoztatást az NKI fog adni.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a kiutazás megvalósulása a partneregyetem fogadókészségének függvénye, mely magában foglalja a szálláslehetőség biztosításáról szóló nyilatkozatot is.

 A pályázat elnyerése esetén a további  adminisztratív teendőket az E/4/2020.(VIII.27.) sz. szabályzat  a SE külföldi tanulmányút, valamint külföldi tartózkodáshoz igényelt fizetés nélküli szabadság igénybevételének eljárás rendjéről  2.  pontja szabályozza.

A Semmelweis Egyetemmel munkáltatói jogviszonyban lévő, egyetemi klinikákon, intézetekben foglalkoztatott rezidensek, központi gyakornokok pályázatához az intézet-/klinikavezető, a grémiumelnök és a dékán támogatása  szükséges. 

Ph.D. ösztöndíjas hallgatók pályázatához a témavezető aláírása is  szükséges.

Tanszékvezetők pályázatához a dékán hozzájárulása szükséges.

A lent megjelölt  pályázati adatlapot  kitöltve és aláírva az ott megjelölt mellékletekkel ellátva  kérjük beküldeni

a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságára elektronikus úton az alábbi címre:  bolgar.andrea@semmelweis.hu

 

Beadási határidő :  2023. március 31.

 

A   pályázati adatlapok  kutatók ill. oktatók számára letölthetők itt:

Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra és 

Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra Freiburg – 3 hó


Kérem, hogy a pályázók az adatlapok formáján ne változtassanak és ne töröljenek sorokat.

Kérem, szíveskedjék a pályázati lehetőségekről munkatársait a legszélesebb körben tájékoztatni.

 

Budapest, 2023. január 23.

 

Tisztelettel:

Dr. Pop Marcel sk.