Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika (AITK) szervezésében nyolcadik alkalommal rendezték meg a SIASTOK-ot, a Semmelweis Egyetem Intenzív Terápiás, Aneszteziológiai és Sürgősségi Továbbképző Orvos Kongresszusát. Idén a társszakmák nézőpontjából esett szó az intenzív ellátás aktualitásairól, az előadások témái között szerepelt egyebek mellett a fiatalok egészségtudatos képzése, a külföldi tapasztalatszerzés posztgraduális integrálása, a katasztrófa-orvostan aktuális igényeknek megfelelő fejlesztése, a szimulációs oktatás kiterjedt alkalmazása, valamint az életvégi döntések gyakorlata. A rendezvényen bejelentették, az AITK vállalta, hogy minden középiskolában, ahol erre igény van, kiképeznek egy tanárt az újraélesztés professzionális oktatására.

A 2017-es SIASTOK megnyitóján Dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes kiemelte az AITK kiterjedt kapcsolatrendszerét, példaként említve a Magyar Honvédséggel való szoros együttműködést. Emlékeztetett, hogy ennek részeként a közelmúltban a Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem Orvostan Tanszéki Csoport katonai és stratégiai főtanácsadójának nevezték ki Dr. Kopcsó István dandártábornokot, valamint, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ gyakorló kórházi címet kapott az egyetemtől. Dr. Hermann Péter, aki a kongresszus üléselnöke volt, kitért a klinika élénk nemzetközi kapcsolataira, például az Oxfordi Egyetemmel való partnerségre. Hangsúlyozta, az ilyen összefogások is hozzájárulnak a különböző egyetemi rangsorokon elért jó helyezésekhez. A rektorhelyettes kiemelte még az AITK azon küldetésének fontosságát, miszerint minél több középiskolásnak szeretnék átadni az újraélesztés és az ahhoz kapcsolódó eszközhasználat ismereteit.

Dr. Szász Károly kancellár köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy a több mint 700 résztvevőt vonzó rendezvényre az ország minden területéről érkeztek különböző egészségügyi szolgáltatók. Szavai szerint a kongresszus egyik legfőbb jelentősége, hogy lehetőség nyílik az aneszteziológia mellett a társterületek újdonságaival való megismerkedésre is. A kancellár hangsúlyozta az aneszteziológia jelentőségét az ellátásban, ugyanakkor kiemelte a műtétes szakmákkal való szoros együttműködés fontosságát, mivel a különböző területek jó kapcsolata és a tapasztalatcsere hozhat kiemelkedő eredményeket a gyakorlat során. Dr. Szász Károly említést tett a béremelésekkel kapcsolatos intézkedésekről, a szakdolgozók életpálya-modelljének bevezetéséről az egyetemen, amely szintén a fizetések emelkedésével jár. Hozzátette, ezekkel az intézkedésekkel sikerült megnövelni és stabilizálni a szakdolgozók létszámát. A kancellár köszönetet mondott Dr. Gál János igazgatónak és Dr. Kanizsai Péternek, a Sürgősségi Betegellátó Osztály vezetőjének a Korányi projekt európai uniós szakaszának sikeres kivitelezésében való jelentős közreműködésükért.

Dr. Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház igazgatója a kongresszus védnökeként szólt az Egészséges Budapestért Programról, amely az egész főváros egészségügyének átalakulását hozhatja a jelentős infrastrukturális beruházásokkal, és komoly szakmai együtt gondolkodásra adhat lehetőséget. Leszögezte ugyanakkor, hogy az aneszteziológiai ellátásban dolgozóknak és a társszakmák képviselőinek is fontos feladata elérni, hogy minél több szakmai szempont jelenjen meg a programban.

A SIASTOK nyitó előadását Dr. Gál János igazgató tartotta meg, aki felidézte Magyarország egyetlen aneszteziológiai klinikája, az AITK elmúlt 10 évének fontosabb eseményeit, köztük a Központi Betegellátó Épületben megkezdett munkát. Leszögezte, hogy az intenzív ellátásban dolgozóknak nem csak az oktatás, kutatás, betegellátás területein kell magas színvonalú munkát végezniük, hanem egyéb, aktuális társadalmi elvárásoknak – katasztrófahelyzetek, terrorizmus, műszívprogram, otthoni lélegeztetés stb. – is meg kell felelniük. A sikeresen elvégzett évtizedes munkáért köszönetet mondott a klinika 386 munkatársának, akik közt szavai szerint számos nagy tehetség van, az összetartásukkal tud az AITK sikeresen működni, dinamikusan fejlődni, és az alapvető feladatok mellett a társadalmi elvárásoknak is megfelelni.

Dr. Gál János a rendezvényen bejelentette, az AITK vállalta, hogy minden olyan középiskolában, ahol hivatalosan  is beépítik a képzést a tanrendbe, kiképeznek egy tanárt az újraélesztés professzionális oktatására. A cél, hogy minél több fiatal elsajátítsa a szakszerűen végzett újraélesztés ismereteit, amivel a sokszorosára növelhető a túlélés esélye hirtelen szívhalál esetén. Emlékeztetett, hogy a klinika már 2014-ben nyitni kezdett a középiskolák felé, akkor 200 tanuló sajátította el az újraélesztést a SIASTOK-on, és egy speciális együttműködés keretében a klinika az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziumának valamennyi 9. osztályos diákjának biztosítja ezt a képzést.

A 2017-es háromnapos kongresszuson a társszakmák nézőpontjából esett szó az intenzív ellátás aktualitásairól, az előadások témái között szerepelt egyebek mellett az Apáczai projekt bemutatása, a külföldi tapasztalatszerzés posztgraduális integrálása, a katasztrófa-orvostan a mindennapokban, a fájdalom terápia aktualitásai, a szimulációs oktatás kiterjedt alkalmazása, valamint az élet végi döntések gyakorlata.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem