Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 26.
19283 Összes oltás
7797 Beoltott Semmelweis Polgár

Rektori-kancellári közös döntés alapján januártól visszamenőleg az oktatói munkakörben foglalkoztatott, egészségügyi tevékenységet is végző orvosok esetében is beépítik az illetményükbe azt havi 107.000 forintos bérkiegészítést, amit a tavalyi évben szeptembertől decemberig, négy hónapra megkaptak. Az intézkedés határozott időre, 2017. augusztus 31-ig szól és az egyetem ezt a saját költségvetéséből finanszírozza.

Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló kormányrendelet 2016. augusztus 17-től úgy rendelkezett, hogy az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi vagy egészségügyben dolgozót 2016. szeptember, október, november és december hónapra bérkiegészítés illeti meg. A kormányzati döntés átmeneti intézkedés volt annak érdekében, hogy a 2016 júniusában az érdekképviseletekkel kötött béremelési megállapodást végrehajtsa. A bérkiegészítés összege a szakorvosok esetében egységesen 107.000 forint volt. A rendelet alapján ugyanekkora összegű bérkiegészítés járt az egyetem minden olyan oktatói munkakörben lévő közalkalmazottjának – az illetményén felül –, aki szakfeladati besorolása alapján egészségügyi feladatot is ellát. 

2017. január 1-től a szakorvosok ezt a havi 107.000 forintot már nem bérkiegészítésként kapják meg, ahogy 2016-ban, hanem ennyivel emelkedett a bértábla szerinti szakorvosi garantált illetmény. Nem épült be viszont a bérkiegészítés azoknak az oktatói munkakörben lévő, egészségügyi tevékenységet is végző közalkalmazottaknak az illetményébe, akik a garantált illetményüket nem a szakorvosi, hanem az oktatói illetménytábla alapján kapják meg.

A Semmelweis Egyetem vezetésének ugyanakkor fontos célja, hogy a jogszabályváltozások ezen munkatársakat se érintsék hátrányosan, ezért az a döntés született, hogy azon oktatói munkakörben dolgozó, egészségügyi tevékenységet is végző közalkalmazottak, akiknek a 2017. január 1-vel megállapított összes illetménye nem éri el az illetménytöbblettel és bérkiegészítéssel növelt 2016. év végi illetményét, az ebből fakadó kereset visszaesés mértékének megfelelő összegű határozott idejű illetményemelésre válnak jogosulttá. Az illetményemelést intézményi forrásból, határozott időtartamra állapították meg, tekintettel arra, hogy 2017. szeptember 1-jétől az oktatói illetmények emelésére irányuló kormányzati intézkedés várható.

Az intézkedésről további részletek az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság honlapján olvashatók: https://semmelweis.hu/human/2017/02/22/53410/

Tóth-Szabó Szilvia

Fotó: Berecz Valter

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.