A Felülbírálati Bizottság feladata a hallgatói jogorvoslati kérelmek elbírálása.

Tagjai

A mandátumok érvényessége a 2018. október 25-től 2021. október 25-ig a 128/2018. (X. 25) számú szenátusi határozat alapján.

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 26/2019. (III.28.) számú határozata a Felülbírálati Bizottság személyi összetételének módosításáról

Kapcsolattartó: Dr. Sedlák Rita
Email: sedlak.rita@semmelweis-univ.hu

Bizottsági tagok Név/titulus
Elnök:  Dr. Hermann Péter oktatási  rektorhelyettes
Tagok (állandó): Dr. Dózsa-Sedlák Rita oktatásigazgatási hivatalvezető
  Dr. Kovács Zsolt jogi és igazgatási főigazgató
  Hegedűs Tamás egyetemi hallgató
  Kállai Brigitta egyetemi hallgató
  Dr. Pálla Tamás doktorandusz
  Kósa László egyetemi hallgató
Tagok (eseti-tanulmányi ügyek): Dr. Tretter László  egyetemi tanár (ÁOK)
  Dr. Bartha Károly  egyetemi docens (FOK)
  Dr. Vingender István  főiskolai tanár (ETK)
  Dr. Béni Szabolcs  egyetemi docens (GYTK)
  Dr. Davidovics Krisztina  hivatalvezető (EKK)
  Tölgyesi-Lovász Krisztina  titkárságvezető (DT)
  Dr.Balogh Emese  osztályvezető (PAK)
Tagok (eseti-juttatási ügyek): Dr. Terebessy András  egyetemi adjunktus (ÁOK)
  Dr. Rózsa Noémi  egyetemi docens (FOK)
  Dr. Kiss Judit  adjunktus (ETK)
  Dr. Kocsis Erika  hivatalvezető-helyettes (GYTK)
  Dr. Davidovics Krisztina  hivatalvezető (EKK)
  Dr. Túri Ibolya  tanársegéd (PAK)
  Tölgyesi-Lovász Krisztina titkárságvezető (DT)

 

Ügyrend

Éves beszámoló