Betűméret: A A A

Vizsgára való felkészüléshez szükséges irodalom

Kötelezően használandó tananyag

 • Sótonyi Péter szerk: Igazságügyi orvostan, Semmelweis Kiadó, 2011 – a tankönyv megjelölt fejezetei
 • Az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet módszertani levelei
 • Bene Mónika, Hilbert Lászlóné: Kézikönyv a halottvizsgálati bizonyítvány kitöltéséhez , Semmelweis Kiadó, 2008
 • Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény tananyaghoz kapcsolódó részei, és végrehajtási rendeletei:
  • 1997. évi CLIV. Törvény alábbi részletei:
   • II. fejezet a Betegek jogai és kötelezettségei 6.-27. §
   • IV. fejezet ez egészségügyi ellátások rendszere 87.-92. §
   • V. fejezet Az egészségügyi ellátások szakmai követelményei 111.-113/A §
   • VI. fejezet Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 125.-140/C. §
   • VIII. fejezet Az emberen végzett orvostudományi kutatások 157.-164/B §
   • IX. fejezet Az emberi reprodukció…. 165.-187/A §
   • XI. fejezet Szerv- és szövetátültetés 202.-215. §
   • XII. fejezet Halottakkal kapcsolatos eljárás 216.-222/A §
  • 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról 1.-14. §

Valamint a fenti jogszabályok aktuálisan hatályos módosításai!

 

Ajánlott irodalom:

 • Dósa Ágnes – Kovácsy Zsombor (szerk.): Vállalkozó orvosok nagy kézikönyve. Complex. 2011.
 • Osvald Csilla – Sára Katalin: Az igazságügyi szakértők kézikönyve (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1996)
 • Az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet módszertani levelei (Igazságügyi Minisztérium, 1986)
 • Huszár Ilona – Kuncz Elemér: Igazságügyi pszichiátria (Medicina, 1998)
 • Dr. Dósa Ágnes: Az orvos kártérítési felelőssége (HVGORAC 2010)