Szakértői tevékenység:

Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény értelmében intézetünk igazságügyi szakértői tevékenységet is végez:

 1. § 5. igazságügyi szakértői intézet: olyan – jellemzően egyetem mellett működő – állami szerv, vagy közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény részeként működő szervezet, amely kizárólagosan, illetve törvényben vagy az alapszabályában meghatározott alaptevékenységén, így különösen tudományos, oktatói, kutatói tevékenységén kívül igazságügyi szakértői tevékenységet is végez, 
 1. § (2) Az igazságügyi szakértői intézet azon szakterületeken, amelyeken a Kormány rendeletében foglaltak szerint kizárólagosan jogosult szakvélemény adására, más kirendeléseket megelőzően köteles a kirendeléseknek eleget tenni. Más szakterületen történő kirendelése esetén az igazságügyi szakértői intézet a rendelkezésére álló erőforrások, kapacitások függvényében teljesíti a kirendeléseket. 
 1. § (1) Az ügyben eljáró igazságügyi szakértőt az igazságügyi szakértői intézet vezetője az intézetben működő, elsősorban az adott szakterületre a névjegyzékbe bejegyzett igazságügyi szakértők közül jelöli ki.

 

Intézetünk az alábbi ügyekben, kapacitástól függően vállal kirendeléseket (büntető-, polgári-, illetve nemperes eljárás):

 • testi sértések, keletkezési mechanizmus, gyógytartam, súlyos egészségromlás, maradandó fogyatékosság megállapítása,
 • egészségkárosodás, egészségi állapot véleményezése,
 • megváltozott munkaképességű személyek össz-szervezeti egészségkárosodásának, fogyatékosságának (látási, hallási, mozgásszervi, értelmi), közlekedőképességének véleményezése,
 • fogvatarthatóság, tárgyaláson megjelenés véleményezése,
 • rendkívüli halálesetek véleményezése,
 • orvosi tevékenység (orvosi műhiba, orvosi kártérítési perek),
 • elmeállapot vizsgálata,
 • gondnokság alá helyezés,
 • pszichológiai vizsgálatok (pszichés károsodások véleményezése),
 • alkoholos, kábítószeres befolyásoltság véleményezése,
 • csekély/jelentős mennyiség véleményezése egyes lefoglalt kábítószerek esetében,
 • DNS alapú származás megállapítás,
 • Diatóma vizsgálatok,
 • antropológiai vizsgálatok, személyazonosítás, kamerafelvételek értékelése,
 • foglalkozási-rehabilitáció véleményezése.

 Intézetünk magánszakértői kirendeléseket nem vállal!

 

Hasznos információk a szakértői vizsgálatra érkezők részére:

A vizsgálat helyszíne: 1096 Budapest, Lenhossék utca 42. (3-as metró Klinikák megállónál)

 • Ha megjelenésének akadálya volna, kérem azt azonnal közölni szíveskedjen (a pontos elérhetőség a vizsgálati értesítő lábjegyzetében alul szerepel).
 • Kérjük, hogy a betegségéről szóló, az iratokhoz még nem csatolt friss orvosi leleteket fénymásolatban, időrendi sorrendbe rendezve hozza magával!
 • A szakértői vizsgálatra történő megérkezés esetén kérjük jelentkezzen be a szakértő irodába. Az akadálymentes bejutáshoz kérje a szakértői iroda munkatársainak segítségét.
 • A szakértői vizsgálat előtt készítse elő az alábbi dokumentumokat: vizsgálati értesítés, személyazonosító okmányok, orvosi dokumentumok.
 • A vizsgálatok elvégzése nem érkezési sorrendben történik, mindenkit időpontra hívunk, ennek ellenére előfordulhat, hogy a vizsgálatok csúsznak, ezért szíves türelmüket kérjük.
 • A vizsgálati sorrend megváltoztatásának jogát – indokolt esetben – fenntartjuk.
 • A szakértői vizsgálatra mindenkit név szerint szólítunk.
 • A szakértői vizsgálaton a vizsgált személy részéről hang- és videófelvétel nemkészíthető.
 • Kérjük a szakértői vizsgálat időtartamára mobiltelefonjaikat kapcsolják ki, vagy halkítsák le.
 • A szakértői vizsgálaton kísérő csak az igazságügyi szakértő engedélyével vehet részt.

Felhívjuk figyelmét, hogy az igazságügyi orvosszakértői vizsgálathoz az egészségbiztosítás keretében sem utazási költségtérítés, sem betegszállítás nem vehető igénybe. Ezért az utazási utalvány nyomtatványon a megjelenést igazolni nem tudjuk, kérésére külön íven igazolást állítunk ki arról, hogy a szakértői vizsgálaton megjelent. A közfinanszírozás terhére betegszállítás megrendelésére nincs mód.

További információ a szakértői irodában.

 

Kapcsolat:

Szakértői irodavezető: Dr. Bokor János (bokor.janos@semmelweis.hu)

Szakértői iroda ügyintézők: Bognár Anna, Stasney Kamilla

Telefonszám: 215-7300 / 53428 mellék

e-mail: szakertoiiroda.piboi@semmelweis.hu

Postázási cím: 1091 Budapest, Üllői út 93.