Igazságügyi orvostan

Tanulmányi felelős: Dr. Magyar Lóránt, magyar.lorant@semmelweis.hu
félfogadási ideje: előzetes egyeztetés alapján

A tantárggyal kapcsolatos összes információ a tantárgy moodle felületén érhető el.

Követelményrendszer

Kollokviumi tételsor

Iü. ORVOSTAN kollokviumi tételsor – régi kurrikulum (docx)

Az igazságügyi orvostan tantárgy (V. év) új kurrikulum szerinti tételsora a követelményrendszerben szerepel.

Vizsgarend

A részletes adatok a tantárgy moodle felületén érhetők el. A vizsgára vonatkozó szabályok a követelményrendszerben szerepelnek.

Vizsgára való felkészüléshez szükséges irodalom

A részletes adatok követelményrendszerünkben és a tantárgy moodle felületén érhetők el.