„Fejezetek az igazságügyi orvostan tárgyköréből”

 

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar – I. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar – II. félév

Előadók:

  • Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár
  • Dr. Lászik András egyetemi adjunktus