Vér- és vizeletmintákból kábítószerek, designer drogok, pszichotróp szerek és egyes gyógyszerek meghatározását végezzük.

A vizsgálatok során a nemzetközi elvárásoknak megfelelően  (tandem) tömegspektrometriás detektálású gázkromatográfiát, illetve folyadékkromatográfiát alkalmazunk.

Mintaszükséglet: elsősorban 20 ml vizelet (esetleg 10 ml natív vér). Amennyiben a mintavétel helyén a technikai feltételek adottak, mérni kell a vizelet hőmérsékletét, pH-ját és fajsúlyát is. A mintákat a Toxikológiai Laboratóriumba eljuttatásig 4 C-on kell tárolni.

Természetesen van lehetőség – telefonos egyeztetés után – helyszíni vérvételre is, valamint egyes vegyületek esetében hajból történő vizsgálat is lehetséges.