A Semmelweis Egyetem Patológiai, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézete oktatja az igazságügyi orvostant az ÁOK V. éves (két félévben) valamint a FOK V. éves (egy félévben) magyar, angol és nyelven tanuló hallgatóit.

Az intézet oktatói részt vesznek az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának, valamint a Rendőrtiszti Főiskola oktatásában is. Az intézet a szakorvosképzés bázisa, továbbá az intézmény fontos feladata a szakorvos-továbbképzés is.

Az intézet diplomás tagjai rendszeres orvosszakértői tevékenységet végeznek hatósági kirendelésre. Az intézet munkájának fontos része a rendkívüli halálesetek boncolása és véleményezése és az élő személy vizsgálatok alapján történő szakértői véleménynek előterjesztése. Az intézetben DNS, toxikológiai, kórszövettani és elektronmikroszkópos laboratóriumok működnek. A boncolást kiegészítő laboratóriumi vizsgálatok jelentős része az intézetben történik.