Az oktatói-kutatói utánpótlás biztosítása érdekében a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján lehetőség van egyetemi és főiskolai tanári, valamint egyetemi és főiskolai docensi, kutatóprofesszori, tudományos tanácsadói és tudományos főmunkatársi pályázatok kiírására a Semmelweis Egyetemen.

Az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszere értelmében a pályázat kiírását a tanszék/klinika/intézet munkavállalói fórumának támogatásával a szervezeti egység vezetője kezdeményezi a kar dékánjánál. (A munkáltatói jogkör gyakorlója döntése alapján lehetőség van a szervezeti egység teljes munkavállalói fóruma helyett legalább 3 tagból álló ad hoc bizottság létrehozására, mely ebben az esetben a munkavállalói fórumot helyettesíti.)

A javaslatok beküldési határideje: 2023. szeptember 20.

Az egyetemi és főiskolai tanári kinevezésekre a minisztériumi ütemterv alapján várhatóan 2024. szeptember 1-jével kerül sor. Az egyetemi és főiskolai docensi, valamint tudományos főmunkatársi, tudományos tanácsadói és kutatóprofesszori munkakörök a sikeres pályázati eljárást követően 2024. március 15-től tölthetők be.

Adatlapok a pályázati eljárás elindításához:

Semmelweis Egyetem

Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság