Egyetemünk dolgozói a 2024. évre is felterjeszthetők állami, illetve miniszteri kitüntetésre. A kitüntetés a tartósan végzett, magas színvonalú munkásság, valamint rendkívüli teljesítmény elismerésére szolgál. A kitüntetések eszmei értékének megtartása érdekében a javaslatokat lehetőség szerint korlátozott számban szíveskedjenek megtenni.

33/2022. (V. 13.) sz. szenátusi határozattal elfogadott, a Kitüntetési és díjak adományozásáról szóló szabályzat értelmében állami és miniszteri kitüntetésekre a rektor, a kancellár, a dékánok és a szervezeti egységek vezetői tehetnek javaslatot.

A kitüntetési javaslatokat az erre rendszeresített formanyomtatványon, 2023. május 12-ig kérjük benyújtani a kituntetes.human@semmelweis.hu e-mail címre.

A javaslattétellel kapcsolatos további információk az alábbi tájékoztatóban olvashatók:

Javaslattételi űrlapok (formanyomtatványok):

Együttműködésüket köszönjük.

Semmelweis Egyetem

Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság