A 2023. évi személyijövedelemadó-előleg és a levonandó társadalombiztosítási járulék mértékének meghatározása során érvényesíthető kedvezmények igénybevételéhez az idei évben is szükség van a NAV által közzétett nyilatkozatok megtételére.

A 2023. évi adóelőleg-nyilatkozatok nyomtatványai az alábbi linkre kattintva tölthetők le:

Nyilatkozatok

A kedvezményre való jogosultsággal, illetve a kitöltéssel kapcsolatos minden lényeges információ a nyilatkozatokhoz csatolt tájékoztatóban elolvasható.

Az adóelőleg-nyilatkozat beadásának legegyszerűbb módja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásán (ONYA) keresztül történő benyújtás.

Az adóelőleg-nyilatkozatot papír alapon két-két példányban is ki lehet tölteni és az egyik, a magánszemélynél maradó példányon a gazdasági ügyintézőnek az átvételt – dátummal, aláírással, bélyegzőlenyomattal – igazolnia kell. A magánszemélynek ezt a példányt az elévülésig, azaz az átvételtől számított 5 évig meg kell őriznie.

Kérjük, hogy aki kedvezményt kíván igénybe venni és még nem küldte be nyilatkozatát, azt haladéktalanul juttassa el főigazgatóságunk részére annak érdekében, hogy a kedvezmény már a január havi számfejtés során érvényesíthető legyen. A 2023. január 20-ig beérkezett nyilatkozatok esetében tudjuk vállalni, hogy az adókedvezmény már a január havi bérfizetésben megjelenik.  A kedvezmény visszamenőlegesen nem érvényesíthető.

Az adóelőleg megállapításával kapcsolatos esetleges kérdésekre az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság illetményszámfejtéssel foglalkozó munkatársai további tájékoztatást adnak.

Semmelweis Egyetem 

Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság