Az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság 2022. év végére és 2023. év elejére vonatkozó ügyeleti beosztása

(a 2022. december 22.-2023. január 8. közötti időszakban)

 

A 2022. év végére és 2023. év elejére vonatkozó egyes működési renddel és a 2022/23-as tanévre irányadó egyes speciális intézkedésekkel összefüggő feladatokról szóló RKE/11/2022. (XI.23.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 2. pont (3) bekezdés bd) pontja értelmében a Semmelweis Egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságának teljes szervezete 2022. december 22. és 2023. január 8. között a normál működéstől eltérő szabályok szerinti ügyeleti rendben látja el feladatait.

Az általános működési szünet alatt az ügyeleti rend biztosítása során a szervezeti egység vezetője meghatározza az ügyeleti rendben érintett munkavállalók körét. Az ügyeleti rendet úgy kell megszervezni, hogy az a biztonságos működéshez szükséges feladatok teljesítésére alkalmas legyen, továbbá a takarékosság elvének megfelelően az ügyelet biztosítása telefonos formában is megszervezhető. 

A Bér- és Munkaügyi Igazgatóság hatáskörébe tartozó, a decemberi főszámfejtésbe kerülő kifizetési intézkedéseknek – a 2023. január 6-ig történő végrehajtás, illetve kifizetés érdekében – az Utasítás 3. pont (9) bekezdése értelmében 2022. december 15-ig kellett beérkezniük a Bér- és Munkaügyi Igazgatóságra, így ezt követően a januári hóközi és február 6-i kifizetési intézkedések beküldésére kerülhet sor.

A főigazgató által meghatározott, a kancellár által jóváhagyott ügyeleti beosztást az alábbi táblázat tartalmazza. 

Ügyeleti beosztás

Semmelweis Egyetem

Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság