Egyetemünk ösztönözni kívánja a kiemelkedő tudományos kutatási eredmények elérését, valamint elismeri a kimagasló publikációs tevékenységet. Az E/7/2022. (X. 12.) sz. rektori-kancellári utasítás értelmében a Scimago Journal Rank szakterületi listáján a legfelső 10 százalékba tartozó (D1) folyóiratban 2022. október 1-jétől megjelent minden publikációt a Semmelweis Egyetem egyszeri bruttó 1 millió Ft-tal díjazza; az élvonalból is kiemelkedő azon oktatóit és tudományos kutatóit pedig, akik a Web of Science által közzétett “Highly Cited Researchers” kutatói listán szerepelnek, a lista megjelenését követő egy éven keresztül havi bruttó 1 millió Ft keresetkiegészítésben részesíti.

 

* * *

E/7/2022. (X. 12.) sz. rektori-kancellári utasítás
a kiemelkedő tudományos publikációs tevékenység elismeréséről

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva az alábbi utasítást adjuk ki.

1. §
Az utasítás célja és hatálya

(1) Jelen utasítás célja a kiemelkedő tudományos kutatási eredmények elérésének ösztönzése, valamint a kimagasló publikációs tevékenység elismerése.

(2) Az utasítás személyi hatálya kiterjed az Egyetemmel munkaviszonyban álló valamennyi oktatóra és tudományos kutatóra.

2. §
A Scimago Journal Rank szakterületi listáján a legfelső 10 százalékba tartozó (D1) folyóiratban megjelent publikáció díjazása

(1) Az Egyetem egyszeri keresetkiegészítésben részesíti azon oktatóit és tudományos kutatóit, akiknek a Scimago Journal Rank (SJR) legfrissebb szakterületi listáján a legfelső 10 százalékba tartozó, D1 minősítésű és egyben impaktfaktorral rendelkező folyóiratban levelező szerzőként (corresponding author) 2022. október 1-jétől olyan tudományos (MTMT-be feltöltött) közleményük jelenik meg, melynek besorolása a Web of Science adatbázisban „article” vagy „review”, továbbá affiliációként az Egyetemet jelölték meg.

(2) A díjazás mértéke közleményenként bruttó 1 millió Ft.

(3) Ha az (1) bekezdésnek megfelelő közleménynek több szerzője van, a díj összege a levelező szerző és az 1. § (2) bekezdés szerinti szerzőtársak között oszlik meg a levelező szerző által megadott arányban.

(4) Amennyiben a levelező szerző többes affiliációt adott meg, amelyek között az Egyetem is szerepel, a (2) bekezdés szerinti díjazás 50 százaléka jár a (3) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával.

3. §
A „highly cited” publikációs teljesítmény díjazása

(1) Az Egyetem az élvonalból is kiemelkedő azon oktatóit és tudományos kutatóit, akik a Web of Science által közzétett “Highly Cited Researchers” kutatói listán (https://hcr.clarivate.com) szerepelnek, a lista megjelenését követő egy éven keresztül havi rendszeres keresetkiegészítésben részesíti.

(2) A díjazás mértéke 12 hónapon keresztül havi bruttó 1 millió Ft.

4. §
Eljárási szabályok

(1) A 2. § (1) bekezdés szerinti publikáció Web of Science adatbázisban történő megjelenéséről és a 3. § (1) bekezdés szerinti lista közzétételéről a Központi Könyvtár haladéktalanul tájékoztatja az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságot (a továbbiakban: Főigazgatóság).

(2) A 2. § (3) bekezdés szerinti esetben a Főigazgatóság nyilatkozatot kér a levelező szerzőtől a díjazás szerzőtársak közötti megoszlásának mértékéről.

(3) A Főigazgatóság a 2. § szerinti keresetkiegészítés kifizetéséről haladéktalanul, legkésőbb a jelen § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat beérkezésétől számított 10 munkanapon belül intézkedik.

(4) A 3. § (2) bekezdés szerinti keresetkiegészítés kifizetésére a jelen § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás alapján, az általános havi bérfizetéssel együtt kerül sor.

5. §
Záró rendelkezés

Jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság honlapján való közzététellel lép hatályba.

Budapest, 2022. október 12.

 

                          Dr. Merkely Béla rektor                                              Dr. Pavlik Lívia kancellár