TÁJÉKOZTATÁS AZ ISKOLAKEZDÉS TÁMOGATÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT JUTTATÁSRÓL

Az iskolai tanulmányaikat megkezdő, illetve folytató, köznevelésben részt vevő gyermekeik után 2020. évben az arra jogosult – közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló – egyetemi alkalmazottak az iskolakezdés támogatása érdekében  az alábbi juttatásban részesülnek:

Köznevelésben résztvevő

  • három vagy több gyermek esetén: 10.000 Ft/gyermek/dolgozó
  • két gyermek esetén összesen: 21.000 Ft/dolgozó
  • egy gyermek esetén összesen: 12.000 Ft/dolgozó

Amennyiben a szülő a Semmelweis Egyetemen teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban áll, és az érintett gyermek(ek) után családi pótlékra jogosult, úgy az iskoláskorú gyermek(ek) után járó összeget a szülő a saját SZÉP kártyája választható alszámlájára történő utalás formájában veheti igénybe. Azon munkatársak, akiknek a foglalkoztatásuk mértéke eléri vagy meghaladja az 50 %-ot (részmunkaidőben heti legalább 20 óra időtartamú közalkalmazotti vagy munkajogviszonyban állnak a Semmelweis Egyetemen), a fenti teljes összegre, míg az ennél kisebb mértékben foglalkoztatottak a juttatás 50 %-ára jogosultak.

A munkatársaknak a juttatásra való jogosultság feltételeinek fennállásáról, valamint a juttatásnak a SZÉP kártya választott alszámlájára történő igényléséről a körlevélhez csatolt „Nyilatkozat a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak iskolakezdési támogatásának igénybevételéhez” c. nyomtatványon (1. sz. melléklet) kell nyilatkozatot tennie.

A juttatás számfejtésére heti rendszerességgel kerül sor, első alkalommal a 2020. augusztus 10-én, majd ezt követően a hétfői napokon 16.00 óráig beérkező nyilatkozatok kerülnek még azon a héten feldolgozásra és számfejtésre. A juttatás SZÉP kártyára utalt összegéhez a munkatársak előreláthatóan az adott heti számfejtést követő hét szerdájától férhetnek hozzá.

A juttatással kapcsolatos további információk a tárgyban kiadott alábbi körlevélben olvashatók.

A Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének megváltozásával kapcsolatos korábbi tájékoztatónk az alábbiakban olvasható: