Hivatkozással az új koronavírus miatti járványügyi helyzet okán 2020. március 16-án kiadott 38527/KEEGF/2020 iktatószámú rektori-kancellári tájékoztatóban foglaltakra, valamint a járványügyi helyzet utóbbi időben történt kedvező alakulására, tájékoztatjuk munkavállalóinkat, hogy az ideiglenes otthoni munkavégzés (home office) fenntartása a továbbiakban nem indokolt.

Az ideiglenes otthoni munkavégzés lehetőségét a munkáltató jogosult egyoldalúan megszüntetni. A 38527/KEEGF/2020 iktatószámon kiadott tájékoztató mellékletét képező megállapodás-minta a következőképpen fogalmaz:
„A munkáltatói jogkör gyakorlójának egyoldalú intézkedése alapján az otthoni munkavégzés jelen megállapodásban biztosított lehetősége a fentiekben meghatározott időpontot megelőzően is megszüntethető.”

Kérjük a munkáltatói jogkör gyakorlóit, hogy haladéktalanul intézkedjenek a járványügyi helyzet miatt lehetővé tett ideiglenes otthoni munkavégzés (home office) megszüntetése iránt. Az ehhez kapcsolódó értesítés mintáját jelen tájékoztató melléklete tartalmazza.
Azokban az esetekben, ahol a munkavállaló nem tud az egyetemi munkavégzési helyén a következő beosztás szerinti munkanapján megjelenni, ott a munkavállaló kérésére szabadság kiadása engedélyezhető. A fizetés nélküli szabadság engedélyezésének és a munkarend átszervezésének lehetőségét a munkáltatói jogkör gyakorlói saját hatáskörben meghozott döntésük alapján továbbra is biztosíthatják.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a 38527/KEEGF/2020 iktatószámon kiadott tájékoztatóban szereplő, „különös méltánylás” alapján engedélyezett távollétet szintén meg kell szüntetni, és a további munkavégzést a Semmelweis Egyetemen a munkavállaló szokásos munkavégzési helyére kell elrendelni. Az életkoruk alapján (65 évesnél idősebb) távol lévő munkatársak távollétével kapcsolatban az E/6/2020. (III.12.) számú rektori-kancellári utasítás módosítása ad iránymutatást.

Tájékoztatjuk továbbá munkavállalóinkat, hogy aki hatósági járványügyi intézkedés hatálya alá került, a munkavégzéstől való távollét a járványügyi intézkedés időtartama alatt továbbra is kötelező. A járványügyi zárlat alatt a dolgozó keresőképtelennek minősül és táppénzre jogosult. Járványügyi elkülönítés esetén a munkavégzéstől való távollét ugyancsak kötelező, mely alatt a dolgozó keresőképtelennek minősül és betegszabadságra, illetve táppénzre jogosult.

Együttműködésüket köszönjük.

Budapest, 2020. május 11.

Dr. Merkely Béla, rektor

Baumgartnerné Holló Irén, a kancellár általános helyettese

 

Rektori-kancellári tájékoztató (ikt. szám: 56123/KEEGF/2020)

Melléklet a tájékoztatóhoz (Értesítés ideiglenes otthoni munkavégzés megszüntetéséről)