Tisztelt Munkatársak!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzettel kapcsolatban a Klinikai Központ egészségügyi dolgozóit az alábbi díjmentes utazási lehetőségek illetik meg.

I. Díjmentes utazás lehetősége a helyközi közlekedésben

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) 2020. március 27-étől elrendelte, hogy minden egészségügyi dolgozónak ingyenesen elérhető legyen a helyközi közforgalmú közlekedés a koronavírus-járvány idejére a munkájuk támogatása, a járványügyi feladatok ellátása érdekében. 

Az egészségügyi dolgozók a helyközi közlekedésben korlátlan díjmentes utazási jogosultságukat az alábbi okmányok felmutatásával igazolhatják:

  • az egészségügyi szolgáltató vagy fenntartó által – a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. §-a alapján 2019-ben vagy 2020-ban – kiállított évi 12 alkalmas „Utazási utalvány”, valamint személyi igazolvány és lakcímkártya (amelyek együttesen egyfajta bérletként funkcionálnak), vagy
  • amennyiben a dolgozó utazási utalvánnyal nem rendelkezik, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti egészségügyi szolgáltató vagy fenntartó által kiállított igazolás, vagy
  • az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító (az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek részére a működési nyilvántartásba vételüket követően kiállított) hatósági igazolvány.

Az ITM korábbi rendelkezése alapján az utazási kedvezmény igénybevételére jogosító, 2020. március 31. napjáig érvényben lévő igazolványok, igazolások és utalványok érvényben maradnak a veszélyhelyzet megszüntetését követő tizenötödik napig. Az ITM felkérte a helyközi személyszállítási közszolgáltatásokat végzőket (MÁV-START, MÁV-HÉV, GYSEV, VOLÁNBUSZ stb.), hogy az alkalmazásban állók évi 12 alkalmas „Utazási utalványára” az egészségügyi dolgozók jelen díjmentességének érvényesítésével kapcsolatosan semmilyen bejegyzést se tegyenek, ezáltal is biztosítva, hogy az egészségügyi dolgozók a veszélyhelyzet lezárulása után a részükre kiadott „Utazási utalvánnyal” annak érvényességi idején belül, 12 alkalommal 50% kedvezményű helyközi menetjegyet válthassanak kedvezményes menettérti utazás igénybevételére. El kell tekinteni továbbá attól, hogy:

  • az „Utazási utalvány” a Korm. rendelet alapján eredetileg korlátozott mértékű, 50%-os helyközi jegykedvezményre jogosít,
  • az „Utazási utalványon” feltüntetett kedvezményes utazási alkalmak a jogosult személy által felhasználásra kerültek-e vagy sem, illetve
  • az „Utazási utalványt” 2019. vagy 2020. évben állították-e ki, vagyis az a rájegyzés szerint 2020. március 31-én lejár-e vagy sem.
A leírtaknak megfelelően az egészségügyi dolgozók tekintetében figyelmen kívül kell hagyni azon korábbi – a lejáró utalványok érvényességi idejének a veszélyhelyzet megszüntetését követő 15 napig történő meghosszabbításával kapcsolatos – tájékoztatást, miszerint abban az esetben, ha az „Utazási utalvánnyal” biztosított 12 alkalmas kedvezménylehetőséget a kedvezményre jogosult személy már felhasználta, az adott, betelt „Utazási utalvány” alapján már nem jogosult 50% kedvezményű helyközi menetjegy igénybevételére.
 
II. Díjmentes utazás lehetősége a helyi közlekedésben
 

A koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs felkérésére tekintettel, Budapest főpolgármesterének döntése alapján a Budapesti Közlekedési Központ (a továbbiakban: BKK) járatain is ingyenesen utazhat minden egészségügyi dolgozó a veszélyhelyzet megszűnéséig. A BKK honlapján elérhető tájékoztatás szerint a korlátlan díjmentes utazási jogosultság

  • az egészségügyi szolgáltató, vagy fenntartó által kiállított igazolással, vagy
  • az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek részére kiállított, az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító hatósági igazolvánnyal vehető igénybe, vagy
  • ha a fentiek közül egyik sem áll az utas rendelkezésére, akkor az egészségügyi szolgáltató, vagy fenntartó által 2019-ben vagy 2020-ban kiállított évi 12 alkalmas „Utazási utalvány”, valamint a személyi igazolvány és a lakcímkártya együttes felmutatásával is lehet díjmentesen utazni.

Az utazási kedvezmény igénybevételére jogosító, 2020. március 31-ig érvényben lévő igazolványok, igazolások és utalványok érvényben maradnak a veszélyhelyzet megszüntetését követő tizenötödik napig. Az Utazási utalványra a jogosultság ellenőrzése során nem kerül bejegyzés. A BKK arra kéri az egészségügyi dolgozókat, hogy utazáskor mindig tartsák maguknál a felsorolt dokumentumokat. A díjmentes utazás a kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig vehető igénybe.

***

Kérjük a Semmelweis Egyetem Klinikai Központjának egészségügyi dolgozóit, hogy a díjmentes utazásra való jogosultság igazolása során a fentiek szerint szíveskedjenek eljárni. Azon egészségügyi dolgozóink részére, akik „Utazási utalvánnyal” vagy egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító hatósági igazolvánnyal nem rendelkeznek, kérésükre a munkáltató az egyetemen fennálló jogviszonyról igazolást állít ki. Az igazolás iránti igényt a foglalkoztató szervezeti egység gazdasági hivatalánál kell jelezni, és az igazolást ott lehet átvenni. A betegellátásban a Semmelweis Egyetemmel kötött önkéntes segítői megállapodás alapján résztvevők részére az igazolást külön kérés nélkül kiállítjuk, amely a foglalkoztató szervezeti egység (klinika) gazdasági hivatalánál átvehető.

Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság