A Választási Képviselő döntött a 2020-as küldöttgyűlési választás szavazási időszakának kezdetéről és a kisorsolta a jelöltek sorrendjét a szavazólapon.

A választás 2020. november 23-án 8:00 órakor kezdődik a Neptun UniPoll Rendszerén keresztül.

A jelöltek az alábbi sorrendben jelennek meg a szavazólapon:
Kreuter Patrik Krisztián
Völcsei Norbert
Móri Szabolcs
Keskeny György Árpád
Shayan Salehi Hajivandi
Artner Anna
Tolvaj Máté
Aldubai-Mohamed Moád
Palotás Lőrinc
Lumniczky Zalán
Maria Veloudo Mitropoulou
Gecsey Réka Csenge
Besenczi Benedek
Német Dorottya
Stubnya János Domonkos
Amirreza Alijanpourotaghsara
Winklerné Papp Anni Juliánna

Minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató egy szavazattal rendelkezik. A szavazás egy javasolt támogatási sorrend megjelölésével, vagy oly módon történik, hogy a hallgató a szavazólapon tetszőleges számú jelölt neve mellett feltüntet egy 0-nál nagyobb, a jelöltek számánál nem nagyobb egész sorszámot, úgy, hogy a leginkább támogatott jelölt neve mellé kerül a legkisebb, a legkevésbé támogatott jelölt neve mellé a legnagyobb sorszám. Érvényes a szavazat, ha a hallgató a szavazólapot megfelelően kitöltötte, és egy jelöltnél sem szerepel azonos sorszám.

A korábbi évekkel ellentétben idén támogatói sorrend nem érkezett be az Elnökség részéről, így a hallgatók csak a jelöltek sorrendbe állításával tudnak szavazni.

Az idei választás során 12 hely kerül kiosztásra a Küldöttgyűlésben. A megválasztott küldöttgyűlési képviselők egyben elnökválasztó elektorokká válnak, mandátumuk a megválasztásukat követő második rendes választás eredményének véglegessé válásáig szól (kivéve a Választási Szabályzatban meghatározott különleges eseteket).

A választás folyamán a Választási Képviselő nyomon követi a részvételi adatokat, hogy teljesül-e a 2011. évi CCIV. törvény 25%-os részvételi feltétele. A szavazási időszak végéről legkésőbb a szavazási időszak vége előtti 3. napon dönt a Választási Képviselő.