Rövid leírás:

A nyári gyakorlatokat alapvetően a Kar illetve az Egyetem intézményeiben kell teljesíteni (részletesen lásd az egyes nyári gyakorlatoknál).

Amennyiben kellően indokolt esetben az I., III. vagy IV. év végi szakmai gyakorlatát valaki mégis egy külső helyen szeretné teljesíteni, akkor azt előzőleg kérvényezni kell a “kérvény” nyomtatványon. A gyakorlatokat itthon csak a gyakorlat típusának megfelelő, igazoltan akkreditált helyeken (vagy esetleg külföldön) lehet elvégezni, . Mivel nincsen megbízható frissített lista arról, hogy mely helyek akkreditáltak, ezért az akkreditációról szóló igazolást mellékelni kell a kérvényhez.  Igazolt akkreditáció hiányában, illetve nem a megfelelő szakterületre szóló akkreditáció esetén hazai rendelőben a gyakorlat elvégzését a TVB nem engedélyezi. A hozzájárulás feltétele továbbá, hogy a fogadó intézmény nyilatkozzon a kérvényen a befogadásról is a gyakorlatnak megfelelő (lentebb letölthető) “befogadó_nyilatkozat” nyomtatványon. Ennek kitöltésével a fogadó intézmény felelősséget vállal a gyakorlat megadott tematika szerinti elvégzésére.

A  letöltött kérvényt megfelelően kitöltve kell a megadott határidőig benyújtani a Dékáni Hivatalba. A kérelmet minden esetben valamilyen igazolt nyomós okkal kell megindokolni. A határidőn túl beadott kérvények automatikusan elutasításra kerülnek.

A külső helyen elvégzett gyakorlatok teljesítését feltétlenül a lentebb letölthető, a gyakorlatnak megfelelő “igazolás” nyomtatványon kell igazoltatni a gyakorlat helyén, majd azt a következő szemeszterre történő beiratkozáskor kell leadni a Dékáni Hivatalban, mert a gyakorlat teljesítését csak ennek alapján tudják a Leckekönyvbe bejegyezni. A nyári gyakorlatok kritérium követelmények, nem teljesítésük esetén a következő félévre nem lehet beiratkozni.

Határidő:

A 9/2016 számú Kari Tanácsi határozat értelmében február 28.

 

Vonatkozó szabályok:

9/2016 KT Határozat

(kérvény)

 

Fogászati asszisztensi-

 

Letölthető nyomtatványok:

 

Odontotechnológiai-

A két hetes (60 óra) Odontotechnológiai nyári gyakorlatot mindenkinek a Fogorvostudományi Kar Fogpótlástani Klinikáján (Propedeutikai Tanszék laborjában)  kell elvégeznie a 2. félév után júliusban. Megfelelő előképzettség esetén – melyet igazolni és a tantárgy előadójával el kell fogadtatni – az elvégzése alól felmentés adható, amennyiben azt a hallgató kérvényezi  és a tanszék is támogatja.

Letölthető nyomtatvány:

(kérvény felmentéshez)

 

Extrakciós-

A 6. félév után, 1 hét (30 órában) alatt kell elvégezni.

A gyakorlatot a hallgatók elsősorban a Kar Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetében és az Orális Diagnosztikai Tanszéken található Dentoalveoláris Sebészeti Osztályon végezhetik. Csak megfelelő indokkal kérvényezhető a gyakorlat teljesítése a fenti intézményeken kívül, itthon egy a fentiekkel megegyező profilú akkreditált oktató kórházban/rendelőben illetve külföldön.

Letölthető nyomtatványok:

(kérvény) (befogadó nyilatkozat) (teljesítés igazolás)

 

Általános fogászati nyári gyakorlat

A 8. félév után, 4 hetes (120 órás) gyakorlat.

Ezt a hallgatók elsősorban a Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetében, Fogpótlástani Klinikáján, Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinikáján, Konzerváló Fogászati Klinikáján, Orális Diagnosztikai Tanszéken és Parodontológiai Klinikáján végezhetik. A Karon a hallgatók napi hat órában a négykezes kezelés elvei szerint dolgoznak úgy, hogy az előírt időtartam felében a fogorvosi, felében szék melletti asszisztensi feladatokat látnak el. Csak megfelelő indokkal kérvényezhető a gyakorlat teljesítése a fenti intézményeken kívül. Ez itthon kizárólag egy konzerváló fogászat fogpótlástan szakirányhoz akkreditált oktató kórházban/rendelőben, illetve külföldön engedélyezhető.

Letölthető nyomtatványok:

 (kérvény) (befogadó nyilatkozat) (teljesítés igazolás)