Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. június 20.
310685 Összes oltás

A FOK-on a III. évtől kezdve a korábbitól eltérően, legfeljebb hatfős csoportokba kerülnek a hallgatók. Ennek oka és célja, hogy a klinikumban általában (különösen az OC épületében) az egyes oktató/gyakorló termekben hattal osztható számú kezelőegység áll rendelkezésre, így lehet egyszerűen biztosítani, hogy egy terembe az optimális számú hallgató kerüljön beosztásra. Például a kezelőegységek száma a Konzerváló Fogászati Klinikán 12+12+6, a Parodontológiai Klinikán 10+8 = 3×6. Az oktatás hatékony és gazdaságos megszervezése érdekében kerülendő, hogy nem teljesen feltöltött csoportok legyenek, mert ezáltal a termekben kihasználatlan székek maradnának, továbbá ilyenkor összességében a szükségesnél több csoport lesz, ami több gyakorlatot jelenthet az órarendben az ezzel járó  – felesleges – többletterheléssel és költséggel (oktató, asszisztencia stb.). 

Amennyiben módja van maguknak a hallgatóknak megválasztani a csoportjukat (alaphelyzetben a DH készíti el a csoportbeosztásokat) akkor minden tárgyat szigorúan ugyan abban a csoportban kell felvennie. Ellenkező esetben lesznek olyanok, akik egyes tárgyakat nem fognak tudni felvenni, mert nem találnak olyan időpontot, ami nem ütközik a már felvett óráikkal.

A megadott csoportbeosztástól eltérni csak az egyéni tanrendben tanulóknak, kizárólag nyomós, igazolt indokból  lehet, de ők is csak akkor tehetik ezt meg, ha azt időben kérvényezik (még a besztás elkészülte előtt) és arra a TVB a hallgató nyomós indoka alapján engedélyt ad.