Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 10.
137469 Összes oltás
13271 Beoltott Semmelweis Polgár

Rövid leírás:

Az “Átvételi eljárás” során történik annak eldöntése, hogy a jelentkező átvehető-e a FOK-ra, illetve ha átvehető, melyik évfolyamon kezdheti tanulmányait a Karon és milyen korábbi tanulmányait lehet befogadni.

Az átvételi eljárás során figyelembe vesszük azt is, hogy  milyenek voltak a korábbi tanulmányi eredményei.

Az egyes tantárgyak befogadása az illetékes oktatási szervezeti egység vezetőjének írásos véleménye alapján, a Kar Oktatási- Kredit- és Kreditátviteli Bizottsága Határozatát figyelembe véve a FOK-on érvényes kreditekkel történik.

Fontos, hogy az átvétel a KT határozata alapján csak akkor lehetséges a III. évfolyamra, ha a kurrikulumban előírt összes I. és II. éves tárgyat vagy már teljesítette, vagy sikeresen befogadtatta (az általános orvosi diplomával rendelkezőket ide nem értve).

 Az eljárás:

A kitöltött kérvényt és az előírt mellékleteket az előírt határidőig a Kar Dékáni Hivatalához kell benyújtani. 

Határidő:

A kérvény beadásának határideje július 15. A kérvénynek az előírt dokumentumokon túl már a befogadtatni kívánt tárgyakkal kapcsolatban illetékes Tanszékek valamint az Oktatási-, Kredit- és Kreditátvételi Bizottság véleményét is tartalmaznia kell. Amennyiben a fenti határidőig nem sikerül az érintett Tanszékek véleményének beszerzése, a TVB hiánypótlást ír elő, melynek a Határozatban megadott határidőig (8 nap) lehet eleget tenni.

A határidőn túl beadott kérvényeket a TVB érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

Letölthető nyomtatványok

(kérvény

Tanszéki javaslat tantárgybefogadáshoz 2014/2015-ös curriculum szerint

Tanszéki javaslat tantárgybefogadáshoz 2015/2016-os curriculum szerint

Tanszéki javaslat tantárgybefogadáshoz 2020/2021-es curriculum szerint

Vonatkozó szabályok:

TVSz. 17.§

45/2020.(XII.09.) sz. KT határozat (letölthető innen)