Rövid leírás:

Az “Átvételi eljárás” során történik annak eldöntése, hogy a jelentkező átvehető-e. Figyelembe vesszük, hogy  milyen volt a korábbi tanulmányi eredménye, milyen tárgyak fogadhatóak be a korábbi tanulmányai során teljesítettek közül, ennek alapján történik a kurrikulum szerint hiányzó tárgyak előírása és annak megállapítása, hogy melyik évfolyamon folytathatja tanulmányait a jelentkező. 

Az egyes tantárgyak befogadása más egyetemről jelentkező esetén az illetékes oktatási szervezeti egység vezetőjének írásos véleménye alapján, a Kar Oktatási- Kredit- és Kreditátviteli Bizottsága Határozatát figyelembe véve a FOK-on érvényes kreditekkel történik. Az eljárást az eltérő kurrikulumok teszik szükségessé.

 Az eljárás:

A kitöltött kérvényt és az előírt mellékleteket a Kar Dékáni Hivatalához kell benyújtani.

Határidő:

A kérvény beadásának határideje július 15. Amennyiben a fenti határidőig nem sikerül az érintett Tanszékek véleményének beszerzése, a TVB hiánypótlást ír elő, melynek a Határozatban megadott határidőig kell eleget tenni.

Letölthető nyomtatványok

(kérvény

Tanszéki javaslat tantárgybefogadáshoz 2014/2015-curriculum

Tanszéki javaslat tantárgybefogadáshoz 2015/2016-curriculum

Vonatkozó szabályok:

TVSz. 17.§