Rövid leírás:

A hallgatót kérésére törölni kell a hallgatók névjegyzékéből.

Az eljárás:

A megfelelő kérvényt kitöltve a Dékáni Hivatalban kel leadni. A Határozatot a TVB hozza az ügyben.

Letölthető nyomtatvány:

(kérelem)

Vonatkozó szabályok:

TVSz. 16. § (5) b ponja alapján:
“Megszűnik a hallgatói jogviszony … ha a hallgató bejelenti, hogy megszünteti a hallgatói jogviszonyát, a bejelentés napján,