Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. június 20.
310685 Összes oltás

Rövid leírás:

A hallgatót kérésére törölni kell a hallgatók névjegyzékéből. Figyelem! Bizonyos esetekben a törlésre egyéb esetekben is sor kerülhet (TVSz. 16.§ szerint).

Az eljárás:

A megfelelő kérvényt kitöltve a Dékáni Hivatalban kel leadni, ami alapján TVB határozatot hoz.

Letölthető nyomtatvány:

(kérelem)

Vonatkozó szabályok:

TVSz. 16. § (5) b ponja alapján:
“Megszűnik a hallgatói jogviszony … ha a hallgató bejelenti, hogy megszünteti a hallgatói jogviszonyát, a bejelentés napján,