A Fogorvostudományi Kar Tanulmányi és Vizsgabizottsága első fokon eljár a tanulmányait bármelyik oktatott nyelven folytató fogorvos és digitális fogászati tervezés szakos hallgató tanulmányi és vizsga ügyeiben. Emellett a testület egyéb kari ügyekben javaslattevő, véleményező, döntéselőkészítő feladatokat is ellát. Jelenleg a TVB kizárólag papíralapú kérvényeket tud kezelni.

→ A Bizottság ügyrendje elérhető a Dékáni Hivatal honlapján pdf formátumban.

A Szenátus határozata alapján a FOK Tanulmányi és Vizsgabizottság tagjai:

ELNÖK:            
Dr. Szabó Bence Tamás egyetemi adjunktus (Orális Diagnosztikai Tanszék)      

TAGOK:           

Dr. Mikulás Krisztina egyetemi docens (Fogpótlástani Klinika)

Dr. Szűcs Attila egyetemi docens  (Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika)

Dr. Zsembery Ákos egyetemi docens (Orálbiológiai Tanszék)

HÖK KÉPVISELŐK:              
Kovács Bernadett
Balogh Júlia
Szűrös Máté