A Fogorvostudományi Kar Tanulmányi és Vizsga Bizottsága egy u.n. szenátusi bizottság, ennek megfelelően tagjait az Egyetem Szenátusa hagyja jóvá, és munkájáról is a Rektornak tartozik beszámolni. A Bizottság első fokon eljár a tanulmányaikat bármelyik oktatott nyelven folytató fogorvostan-hallgatók tanulmányi és vizsga ügyeiben. Emellett a testület egyéb kari ügyekben javaslattevő, véleményező, döntéselőkészítő feladatokat is ellát.

→ A Bizottság ügyrendje elérhető a Dékáni Hivatal honlapján pdf formátumban.

A Szenátus határozata alapján a FOK Tanulmányi és Vizsga Bizottság tagjai:

ELNÖK:            
Dr. Bartha Károly egyetemi docens (Konzerváló Fogászati Klinika)      

TAGOK:           
Dr. Szűcs Attila egyetemi docens  (Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika)

Dr. Szabó Bence egyetemi tanársegéd (Orális Diagnosztikai Tanszék)

Dr. Zsembery Ákos egyetemi docens (Orálbiológiai Tanszék)

HÖK KÉPVISELŐK:              
Benedikti Bence

Kreuter Patrik

Somodi Kristóf