A Fogorvostudományi Kar Tanulmányi és Vizsga Bizottsága első fokon eljár a tanulmányaikat bármelyik oktatott nyelven folytató fogorvostan-hallgatók tanulmányi és vizsga ügyeiben. Emellett a testület egyéb kari ügyekben javaslattevő, véleményező, döntéselőkészítő feladatokat is ellát. Jelenleg a TVB kizárólag papíralapú kérvényeket tud kezelni.

→ A Bizottság ügyrendje elérhető a Dékáni Hivatal honlapján pdf formátumban.

A Szenátus határozata alapján a FOK Tanulmányi és Vizsga Bizottság tagjai:

ELNÖK:            
Dr. Bartha Károly egyetemi docens (Konzerváló Fogászati Klinika)      

TAGOK:           
Dr. Szűcs Attila egyetemi docens  (Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika)

Dr. Szabó Bence egyetemi tanársegéd (Orális Diagnosztikai Tanszék)

Dr. Zsembery Ákos egyetemi docens (Orálbiológiai Tanszék)

HÖK KÉPVISELŐK:              
Kreuter Patrik
Pintér Dominik
Somodi Kristóf