Rövid leírás:

Méltányosságból (ami azt jelenti, hogy a hallgatónak fel nem róható, tőle független ok miatt) tanulmányai során összesen két alkalommal engedélyezhető, az 1–4. félév mintatantervében szereplő tárgyak tekintetében egy alkalommal, valamint az 5. és későbbi félévek mintatantervének tárgyai tekintetében további egy alkalommal, hogy tanulmányi vagy anyagi kötelezettséget nem érintő ügyben a TVSz.-ben meghatározottak alól mentesüljön. Nem alkalmazható a méltányosság olyan esetben, ha tanulmányi elégtelenség miatt kell a hallgatónak a kérvényt beadnia. 

 Az eljárás:

A le- és kitöltött kérvényt  Dékáni Hivatalban kell leadni.

Határidő:

A kérelem tárgyától függően, tanulmányi ügyekben a beiratkozást megelőzően.

Letölthető nyomtatványok:

(méltányossági kérelem)  

Vonatkozó szabályok:

 TVSz. 52.§