Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 10.
137469 Összes oltás
13271 Beoltott Semmelweis Polgár

Kérvény részletfizetésre

Rövid leírás:

Figyelembe véve azt, hogy a Karon kiemelkedően magas térítési díjat kell fizetni, megfelelő indoklással kérvényezhető a térítési díj két részletben történő megfizetése. Költségtérítéssel kapcsolatos kedvezmény tekintetében a TVB-nek kizárólag csak az önköltséges hallgatóknak adható részletfizetési kedvezmény esetén van véleményezési joga.

Az eljárás:

A kitöltött nyomtatványt a Dékáni Hivatalban kell leadni, ahonnan a TVB javaslatával kerül továbbításra a Rektori Hivatalba. 

Feltétel:

Minden hallgató kérvényezheti, ha megfelelő indokkal tudja alátámasztani kérését.

Határidő:

A TVSz. 7.§ 9. pontja szerint: “Amennyiben a hallgató – külön jogszabályi rendelkezés alapján – költségtérítés fizetésre kötelezett, úgy e kötelezettség teljesítése a beiratkozás illetve az adott félévi tanulmányok folytatásának feltétele.”

Ebből logikusan következik, hogy olyan időpontban kell beadnia a kérelmet, hogy a félév megkezdése előtt, időben megkaphassa a döntést a benyújtott kérvényére. Csak akkor lehet beiratkozni, és az órákra bejárni, ha a térítési díj (vagy részletfizetés esetén annak első részletének) befizetése megtörtént.

Letölthető nyomtatványok:

(kérvény)

 Vonatkozó szabályok: