Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. június 20.
310685 Összes oltás
Az önköltséges hallgatók térítési díjakkal kapcsolatos kérvényei esetén a Rektor dönt, a TVB-nek csak véleményezési joga van.

 

Rövid leírás:

A szabályoknak megfelelően megfelelő indok alapján kérhető a térítési díj mérséklése, fizetési haladék illetve a díj két részletben történő megfizetése.

Az eljárás:

A kitöltött nyomtatványt a Dékáni Hivatalban kell leadni, ahonnan a TVB javaslatával kerül továbbításra a Rektori Hivatalba. 

Feltétel:

Minden önköltséges hallgató kérvényezheti, ha megfelelő indokkal tudja alátámasztani kérését.

Határidő:

A TVSz. 7.§ 9. pontja szerint: “Amennyiben a hallgató – külön jogszabályi rendelkezés alapján – költségtérítés fizetésre kötelezett, úgy e kötelezettség teljesítése a beiratkozás illetve az adott félévi tanulmányok folytatásának feltétele.”

Ebből logikusan következik, hogy olyan időpontban kell beadnia a kérelmet, hogy a félév megkezdése előtt, időben megkaphassa a döntést a benyújtott kérvényére. Csak akkor lehet beiratkozni, és az órákra bejárni, ha a térítési díj (vagy részletfizetés esetén annak első részletének) befizetése megtörtént.

Letölthető nyomtatványok:

(kérvény)

 Vonatkozó szabályok:

A TVSz. illetve TJSz. idevonatkozó részei