Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. június 20.
310685 Összes oltás

A TVSz. 16. § [A hallgatói jogviszony szünetelése, megszűnése] szabályozza a passzív félévvel kapcsolatos lehetőségeket (természetesen az NFTv. vonatkozó rendelkezéseit is figyelembe kell venni).

– Kérvény a tanulmányok megkezdése előtti passzív félév engedélyezéséhez: letölthető innen,

– Kérvény passzív félév engedélyezéséhez a későbbiekben: letölthető innen,

Letölthető nyomtatvány a passziválás bejelentésére.