Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. március 07.
67447 Összes oltás
10872 Beoltott Semmelweis Polgár

Kötelező szinten tartó tanfolyam - 2020

Működési nyilvántartások és távoktatás

Továbbképzés – működési nyilvántartások és távoktatás

Megjelent az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet.

A rendelet az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásának érvényességére vonatkozóan az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

3. § (1) Ha az egészségügyi dolgozó működési nyilvántartásának (a továbbiakban: nyilvántartás) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti érvényességi ideje a veszélyhelyzet időtartama alatt jár le, a nyilvántartás érvényességi ideje e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a veszélyhelyzet lejártát követő 90 nappal meghosszabbodik.

(2) A nyilvántartás (1) bekezdés szerint meghosszabbodott érvényességi ideje alatt az egészségügyi tevékenységvégzés nem szünetel.

Megjelent az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet (R) módosításáról szóló 11/2020. (III. 14.) EMMI rendelet.

A módosítás értelmében a R 3.§ (1) bekezdése szerinti kötelező szinten tartó továbbképzés 2021. december 31. napjáig távoktatási formában is megvalósítható.

Jó egészséget kívánva:

FOK Szak- és Továbbképzési Titkárság

Általános tájékoztatók: