Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 23.
17364 Összes oltás
7334 Beoltott Semmelweis Polgár

Tanulmányok, szakképesítés
2005 Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsga
2001 Fog- és szájbetegségek szakvizsga
2005 PhD fokozatszerzés
1999 Fogorvosi diploma – Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar

Szakmai tapasztalat / klinikai előmenetel
2013 – Fogpótlástani Klinika – igazgatóhelyettes
2013 – Fogpótlástani Klinika – egyetemi docens
2007 – Fogpótlástani Klinika – egyetemi adjunktus
2004 – Fogpótlástani Klinika – egyetemi tanársegéd
2001 – Fogpótlástani Klinika – klinikai szakorvos
1999 – Fogpótlástani Klinika – rezidens

Tudományos tevékenység
PhD: A kémia csonkvédelem során alkalmazott anyagok hatása patkányfogak pulpális ereinek belső érátmérőjére – vitálmikroszkópos modellen 2005.

Munkacsoport:

1. Munkacsoport vezető: Navigációs implantációt vizsgáló protetikai munkacsoport
2. Munkacsoport vezető: Elektronikus cigaretta munkacsoport

Graduális képzés
Tantárgyi előadó
1. Odontotechnológia és fogpótlástani propedeutika I., II. és III. II., III. éves magyar, angol és német nyelvű fogorvostanhallghatók részére 2014-átől
2. Dohányzásról leszoktató program – szabadon választható tantárgy III., IV. és V. éves magyar nyelvű fogorvostanhallgatók részére 2013-tól

Előadások és gyakorlatok tartása

2001. szeptemberétől magyar nyelven és 2002. szeptemberétől angol nyelven is oktatom a I., II., III., IV. és V. éves fogorvostanhallgatókat fogpótlástan, odontotechnológia és anyagtan tantárgyakból

Vizsgáztatás

2011 – magyar nyelven IV. éves kollokvium fogpótlástan tantárgy
2012 – magyar és angol nyelven IV. éves kollokvium fogpótlástan tantárgy
2012 – szakorvosjelöltek részvizsgáztatása (konzerváló fogászat, fogpótlástan szakvizsga)
2013 – angol és magyar nyelven fogpótlástan tantárgy szigorlat V. év
2013 – angol nyelven I. év Fogászati általános anyagtan – kollokvium
2014 – magyar és angol nyelvű szigorlatoztatás Odontotechnológia és fogpótlástani propredeutika tantárgyból
2014 – államvizsga bizottsági tag (magyar-, angol- és német nyelven)

Postgraduális képzés
2017 – titkárságvezető helyettes – Szak- és Továbbképzési Titkárság
Szakmai továbbképzések előadóként
2013 – évi két előadás tartása szakorvosok részére kötelező szintentartó továbbképzésen
2013 – MOK továbbképzésein előadások tartása
2014 – évente egyszer szakorvos jelöltek részére törzsképzési továbbképzésen előadás tartása
2014 – számos szakmai továbbképzésen felkért előadó (Dental world, Guide Show stb.)
Tutor, konzulens
2011 – tutor
2012 – mentor/konzulens

Tudományos pályázatok / ösztöndíjak
Kutatási-fejlesztési pályázat:
OTKA T 023937: A fogorvosi szekunder ill. tercier prevenció során alkalmazott anyagok néhány képviselőjének hatása patkányfogak fogbél-keringésére –résztvevőként (1997-2001)
OTKA T 037262: A fogbél válaszreakcióinak, kompenzáló mechanizmusainak vizsgálata patkányfogak pulpális erein – vitálmikroszkópos modellen – résztvevőként (2002-2006)
OTKA F046793: : Fog extracelluláris mátrixának és mikrocirculációjának vizsgálata – megbízott témavezetőként (2004-2007)
TÁMOP-4.2.6.-15/1/2015-0006 jelű pályázat – „Egészséges Élet – Innovációs környezet és szakmai hálózat fejlesztése az Eszterházy Károly Főiskola és a Semmelweis Egyetem együttműködésében” – résztvevő

Belső kari kutatási pályázat:
Az eddig öt belső kari (Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar) pályázaton (2001., 2002., 2003., 2004) nyertem tudományos munkámhoz támogatást.
2012. társszerzőként (dr. Vecsei Bálint és Dr Borbély Judit mellett) nyertem belső kari pályázaton 500000 Ft-ot
2013. társszerzőként (dr. Vecsei Bálint és Dr Borbély Judit mellett) nyertem belső kari pályázaton 500000 Ft-ot

Ösztöndíj támogatások:
Continental European Division (CED) of the International Association for Dental Research (IADR) Travel Stipend 2001.
Continental European Division (CED) of the International Association for Dental Research (IADR) Travel Stipend 2002.
Oktatási Minisztérium Posztdoktori Ösztöndíja 2006.

Szakmai szervezeti tagságok
1999 MOK
2002 IADR
2003 MFE Fogpótlástani Társaság
2006 MFE

Nyelvismeret
magyar anyanyelv
angol középfok
német alapfok

Egyéb
Férjezett, egy gyermek édesanyja

Tudományos közlemények

Az elérhetőségi adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.