OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓK
(ÁOK E-H csoportok, FOK I-II.)

archív – 2016/2017. 1. félév


Másodéves hallgatók Neptun-regisztrációja

Tárgyfelvétel (évismétlők)

“CV-kérelem”: ÁOK I.         ÁOK II. (pdf)

“CV-kérelem”: FOK I.              FOK II. (pdf)

Konzultációk a vizsgaidőszakban

ÁOK I-II. A-D csoportok: a volt Humánmorfológiai honlapon

ÁOK I.: minta a kollokviumi tesztkérdésekből (pdf)

ÁOK I.: Nyakizmok, nyaki izomháromszögek, nyaki fasciák – a Funkcionális anatómia alapján (pdf)

ÁOK II. (E-H): 2. mikroszkópia pótdemonstráció: dec. 5., hétfő, 8.00, tanterem

ÁOK I-II.: Emlékeztető a tanszéki értekezletről (vizsga-tudnivalók)

Konzultációk (egyéni ismétlési lehetőségek)

Az Apáthy Alapítvány pályázata (preparátumkészítés)


ÁOK I. (E-H csop.):

ÁOK II. (E-H csop.):

ÁOK I-II.: Követelményrendszer

Konzultációk: a vizsgaidőszakban várhatóak; készítmények tanulásához az Anatómiai Múzeum vehető igénybe

Tárgyfelvételi tájékoztató (ÁOK)

ÁOK IV.: Orvosi képalkotó eljárások: gyakorlataink a 3. okt. héten kezdődnek. Felelős: Dr. Barna János


FOK I.:

FOK II.:

Konzultációk: a vizsgaidőszakban várhatóak; készítmények tanulásához az Anatómiai Múzeum vehető igénybe

Kinevezett demonstrátoraink (2016) – Már szigorlatozott hallgatók: jelentkezés demonstrátornak és TDK-hallgatónak


Tanulmányi felelős (ÁOK E-H csoportok):

Évfolyamfelelősök (2016/2017. tanév):Érvényben marad (idéntől ÁOK és FOK is): a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 17.§ 17. pontja szerint “több féléves tantárgyak esetén” a “tantárgy következő félévének felvétele” sikeres félévi vizsga nélkül Intézetünkben csak abban az esetben engedélyezhető, ha az adott félévben a hallgató demonstrációinak kerekítés nélküli átlaga eléri a 2,0-t. Anatómia3 viszont kizárólag sikeres Anatómia2 vizsgával vehető fel!


Tankönyvek:

Segédanyagok:

A korábbi kiadású szövettan gyakorlati jegyzetben nem szereplő metszeteink leírása:

bonctermigyak

Bonctermi gyakorlat (ÁOK)