Betűméret: A A A

Tantárgyi leírások

Tantárgyi felelős: Dr. Windisch Péter egyetemi tanár

PARODONTOLÓGIA I-IV. TANTÁRGYLEÍRÁS

ENGLISH

prerequisities
Study and Examiniation Policy 

NÉMET

Voraussetzungen
Studien- und Prüfungsordnung

   

A Parodontológia I-IV. és Orális medicina tárgyak felvételének előfeltételei: a hatályos kurrikulum szerint.

Részvétel: az előző szemeszter lezárásához/előfeltétel megszerzéséhez szükséges tanulmányi adminisztráció teljesítése (leckekönyv leadása).

Pontos megjelenés.

Részvétel feltételei a Parodontológia I-IV. tárgyak gyakorlati kurzusain:

 • az előírásoknak megfelelő munkaruházat és szabályos névtábla
 • tantárgyleírás (követelmények és szabályok) valamint a tűz- és balesetvédelmi előírások -gyakorlatvezető által ismertetett- ismerete, amelyet a hallgató aláírásával tanúsít.
 • pontos megjelenés

Parodontológia I.-  Propedeutikai képzés – kollokvium.

Vizsgára bocsátás: félév végi aláírás megszerzése.

A félév végi aláírás megszerzésének feltétele:

elégséges részvétel az előadásokon és gyakorlatokon. A részvételt a hallgatók aláírással igazolják a jelenléti íven és a gyakorlatokon használt, dékáni utasítás szerinti személyi jelenléti íven. Részvétel 4 propedeutikai képzésen, hiányzás nélkül. 1 elmulasztott foglalkozás másik csoportban ugyanazon a héten engedéllyel pótolható. Propedeutika értékelés: Megfelelt/nem megfelelt.

A Propedeutika penzumot a gyakorlatvezetők ismertetik.

– Félévközi teszt, 15-20 kérdéses feleletválasztós, 60% minimummal Értékelése:megfelelt/nem megfelelt

Kollokvium: 65 kérdéses feleletválasztós teszt +képdiagnosztika 15 diával. A képdiagnosztika minimuma 8 helyes megoldás (60%)

Érdemjegy: elégséges képdiagnosztika eredmény (8 pont) ÉS az összességében elérhető (65+15) 80 pont alapján képzett érdemjegy. A képdiagnosztika vizsga önmagában is ismételhető. 


 Parodontológia II. és III. gyakorlati jegy:

a 2011/12-ig hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók számára

A félév végi aláírás megszerzésének feltétele:

– elégséges részvétel az előadásokon és gyakorlatokon. A részvételt a hallgatók aláírással igazolják a jelenléti íven és a gyakorlatokon használt, dékáni utasítás szerinti személyi jelenléti íven. Hiányzás a TVSZ szerint.

Gyakorlat: penzum az alábbiak szerint:

 

Beavatkozás szám

Anamnézis (parodontalis rizikófaktorok)

4

Teljes parodontális státuszfelvétel

4

Szájhigiénés oktatás (iTOP)

4

Szupraging. depurálás, polírozás/Q

8

Gyökérfelszín tisztítás (kürett)/Q

8

Plakkretenciós tényező eliminálás

4

Parodontális gondozás +rizikóanalízis

2

Szájnyálkahártya elváltozás diagnosztizálása és kezelése1

4 0

  Érdemjegy: órai részvétel, felkészültség és aktivitás, gyakorlaton tett vizsga (ún. demo) és félévközi teszteredmény alapján.

Félévközi teszt: 20 kérdéses feleletválasztós teszt, 5-6 kép diagnosztika 

Parodontológia II. kollokvium

a 2012/13-ban és után hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók számára

Vizsgára bocsátás: félév végi aláírás megszerzése.

A félév végi aláírás megszerzésének feltétele:

– elégséges részvétel az előadásokon és gyakorlatokon. A részvételt a hallgatók aláírással igazolják a jelenléti íven és a gyakorlatokon használt, dékáni utasítás szerinti személyi jelenléti íven.

– Félévközi teszt, 15-20 kérdéses feleletválasztós, 60% minimummal Értékelése:megfelelt/nem megfelelt

Kollokvium: 75 kérdéses feleletválasztós teszt +képdiagnosztika 15 diával. A képdiagnosztika minimuma 8 helyes megoldás (60%)

Érdemjegy: elégséges képdiagnosztika eredmény (8 pont) ÉS az összességében elérhető (75+15) 90 pont alapján képzett érdemjegy. A képdiagnosztika vizsga önmagában is ismételhető. Az érdemjegybe beleszámít a gyakorlatvezető által a gyakorlati munkára, aktivitásra, felkészültségre ajánlott érdemjegye.


Parodontológia IV. szigorlat

Szigorlatra bocsátás: félév végi aláírás megszerzése.

A félév végi aláírás megszerzésének feltétele:

– elégséges részvétel az előadásokon. A részvételt a hallgatók aláírással igazolják

– Félévközi teszt, 15-20 kérdéses feleletválasztós, 60% minimummal

Értékelése: megfelelt/nem megfelelt

– Részvétel a kiscsoportos (9-11 de maximum 12 fő/csoport) klinikai rotációban: 3 napos, 8.00-14.00 óráig tartó gyakorlat a Parodontológiai Klinikán. A részvételt a Penzumlapon a gyakorlatvezető aláírása igazolja.

A rotációban a részvétel kötelező, hiányzás nem megengedett. Egyszeri hiányzás a gyakorlatvezetőkkel történő egyeztetés után másik csoportban pótolható.

Írásbeli szigorlat: képdiagnosztika  25 diával. (parodontológiai esetek és eljárások) A képdiagnosztika minimuma 15 helyes megoldás (60%)

Szóbeli szigorlati vizsga: a vizsga elején a hallgató a bizottság által feltett olyan rövid kérdésekre válaszol, amelyek triviális és elengedhetetlen, pár szóban megválaszolható  ismeretekre kérdeznek rá. Ezek helyes megválaszolása után 60 tételből a hallgató 2 tételt húz.

Az írásbeli és a szóbeli vizsga teljesítménye együttesen alakítja a szigorlat érdemjegyét. (Értékelése 1-5 érdemjeggyel)

A szigorlati tételsor itt letölthető. 


PERIODONTOLOGY I-IV. SUBJECT DESCRIPTION AND REQUIREMENTS

Prerequisities of joining Periodontology I-IV and Oral Medicine: in accordance with the effective Curriculum.

Participation: completing the administration work for closing the previous semester and obtaining the előfeltétel (index).

Punctual show up.

Requirements of the participation in Periodontology practices:

 • proper uniform matching the rules with a name plate
 • learning and understanding both the course description (requirements and rules of the subject) and the basic fire and accident prevention rules presented by the instructor of a given group and certified by each student’s signature
 • Punctual show up.

Periodontolgy I.-  preclinical  – semi-final exam ..

Eligibility for exam: signature at the end of the term.

Criteria for obtaining signature:

– participation on lectures  certified by students’ signature on the attendance sheet – no more than three absences / semester (supposing 12 study weeks, otherwise in accordance with the Rules

– participation on the preclinical practices certified by students’ signature on a presence sheet specified by the Dean

– the participation on four preclinical sessions are mandatory – no absences are accepted.

– One missed preclinical class can be substituted by  the show up on another phantom-head class on the same week with the knowledge of the instructors and the permission of the instructor of the substitute group.

 Grading of the preclinical practice:  satisfied / failed

The accomplishment of the preclinical course:   The requirements of the preclinical course are delineated by the instructors

Midterm multiple choice tests: 15-20 single choice/multiple choice test

– the passing grade is above 60% of the questions

– Grading: satisfied /failed 

Semifinal exam at the end of the semester :  65   single choice/  multiple choice test questions + slide diagnostics (15 slides ) 

 Qualifications for the slide diagnostics:  The passing grade is above 60% (8 slides)

Overall grading of the semi-final :  minimum passing grade on the slide show and the sum of the total points max: 80 points (65+15).  The slide diagnostics can be repeated separately. Suggested grade by practice leaders forms the final grade, too.


Parodontolgy II. and III. practical grade

– participation on lectures  certified by students’ signature on the attendance sheet – no more than three absences / semester  (supposing 12 study weeks, otherwise in accordance with the Rules) 

– participation in the practices certified by students’ signature on a presence sheet specified by the Dean

Task on the clinical practices  according to the chart below

 

number of interventions

Med/dent history (perio risk factors)

4

Full periodontal assessment

4

Self performed oral hygiene (iTOP)

4

Non surgical perio Tx (Scale&Polish)

8

Non surgical perio Tx (Root Surface Debridement)

8

Elimination of overhangs

4

Supportive Periodontal Treatment (+risk analysis)

2

Diagnostic and management of oral mucocutan lesion1

4x 0

 
 Evaluation/ scoring : based on the clinical activity, attendance, midterm essay on the practice   and  midterm test on the Lecture: 30 single choice/multiple choice test and 5 slide diagnostics due in the middle of the semester  

Parodontolgy II.

for those who have started their studies in 2012/13 or later

 Eligibility for exam: signature at the end of the term.

Criteria for obtaining signature:

 – participation on lectures  certified by students’ signature on the attendance sheet – no more than three absences / semester (supposing 12 study weeks, otherwise in accordance with the Rules) 

– participation in the practices certified by students’ signature on a presence sheet specified by the Dean

Midterm test: 15-20 questions with single correct answers

– the passing grade is above 60% of the questions

– Grading: satisfied /failed 

Semifinal exam at the end of the semester :  75   single correct answer test-questions + slide diagnostics (15 slides ) 

 Qualifications for the slide diagnostics:  The passing grade is above 60% (8 slides)

Overall grading of the semi-final :  minimum passing grade on the slide show and the sum of the total points max: 90 points (75+15).  The slide diagnostics can be repeated separately


Periodontolgy IV.-   final exam .

eligibility for exam: signature at the end of the term.

criteria for obtaining signature:

– participation on lectures  certified by students’ signature on the attendance sheet – no more than three absences / semester  (supposing 12 study weeks, otherwise in accordance with the Rules) 

– the participation on  the  small group (generally 9-11 and max. 12 students /session)  clinical rotation: 3 days (8AM-2PM)  clinical practice at the Department of Periodontology 4th flour – certified by instructors’ signature  on the attendance list

– the participation on the three day  clinical session  is mandatory – no absences are accepted.

– One missed clinical class  can be substituted by  the show up on another  workday at the Periodontal  Clinic with the knowledge and permission of the practice leader

 – Midterm multiple choice tests: 15-20 questions with single  correct answer test in middle of the semester

– the passing grade is above 60% of the questions

– Grading: satisfied /failed 

Final exam at the end of the semester : 

Written final exam-  slide diagnostics : 25 clinical slides ( cases and periodontal procedures)

Qualifications for the slide diagnostics:  The passing grade is above 60% (15 slides )

Oral exams: students first must answer some questions on trivial and necessary knowledge. After answering those successfully, two questions are chosen (randomly) from the 60 questions.

The final grading is based on the sum of the  individual scores of written test and  the two  oral themes

The questions for the oral exam can be downloaded here.


Parodontologie I-IV Lehrplan

Grundvoraussetzungen der Aufnahme von Parodontologie I-IV und Oral Medizin: nach dem aktuellen Lehrplan.

Teilnahme: Bildungsadministration vom vorherigen Studiensemester Abschluss und Voraussetzungen zu erfüllen

In Zeit anzukommen.

Voraussetzungen über Teilnahme auf Parodontologie I-IV. praktischen Kursen:

 • ordnungsgemäß Arbeitskleidung und regelmäßiger Namensschild
 • Kenntnisse über die Kursbeschreibung (Voraussetzungen und Vorschriften) und Feuer und Unfallverhütungsvorschriften – präsentiert von Kursleiter- und geprüft von Studenten mit Unterschrift
 • pünktlich Ankunft.

Parodontologie I.- Propädeutik Bildung – Kolloquium

Voraussetzung der Prüfung: die Unterschrift der Halbjahrnote

die Voraussetzung von der Unterschrift der Halbjahrnote:

 • Minimumteilnahme (75%) an den Vorlesungen. Die Teilnahme weisen die Studenten mit ihrer Unterschrift nach, in den Praktikumkursen Teilnahme an 4 propedeutischen Kursen, ohne Abwesenheit erforderlich. Ein verpasstes Praktikum kann mit Erlaubnis in einer anderen Gruppe nachgeholt werden. Propedeutische Bewertung: bestanden/ nicht bestanden
 • Die Leistung des propedeutischen Pensums. Die Erwartungen werden vom Praktikumsleiter presentiert.
 • Test während des Halbesjahres: 15-20 Auswahlfragen mit Minimum 65% (bestanden/nicht bestanden)

Kolloquium: 65 Auswahlfragen + 15 Bilderkennungen. Das Minimum der Bilderkennung ist 8 richtige Lösungen.(60%)

Zensur: ein befriedigendes Ergebnis in der Bilderkennung (8 Punkte) und die aufgrund der insgesamt erreichbaren 80 Punkte (65+15)  erhaltene Zensur. Die Prüfung der Bilderkennung kann auch in sich wiederholt werden.


Parodontologie II. und III.-Praktikumnote

Die Voraussetzung von der Unterschrift der Halbjahrnote:

 • befriedigende Teilnahme an den Vorlesungen. Die Teilnahme wird durch die Unterschrift der Studenten nachgewiesen. Die Abwesenheit nach TVSZ.

Praktikum: das Pensum nach den Folgenden

 

Behandlungsnummer

Anamnese (Risikofaktoren der Parodontitis)

4

Parodontale Sondierung, Parodontalstatus

4

Eigene Mundhygiene (ITOP)

4

Kausale Therapie (Supragingivale Scaling und Polierung)/Q

8

Kausale Therapie (Subgingivale Scaling und Wurzelglättung)/Q

8

Elimination der plakkretentive Faktoren

4

Unterstützende Nachsorgetherapie – Rizikoschätzung

2

Diagnose und Therapie der Schleimhauterkrankungen1

4 0

 
 Zensur: Teilnahme an den Stunden, Vorbereitung und Aktivität, aufgrund der Demonstration und dem Test während des Halbjahres

Test während des Halbjahres: 30 Auswahlfragen, 5 Bilderkennung

Parodontologie II. Kolloquium: (für Studenten, die das Rechtverhältnis von 2012/2013 hat)

Voraussetzung der Prüfung: die Unterschrift der Halbjahrnote

die Voraussetzung von der Unterschrift der Halbjahrnote:

– Minimumteilnahme (75%) an den Vorlesungen und Praktikum. Die Teilnahme wird auf dem Anwesenheitsblatt von dem Studenten mit Unterschrift nachgewiesen. weisen die Studenten mit ihrer Unterschrift nach.

– Test während des Halbjahres: 15-20 Auswahlfragen mit Minimum 65%, (bestanden/nicht bestanden)

Kolloquium: 75 Auswahlfragen + 15 Bilderkennung. Das Minimum der Bilderkennung ist 8 richtige Lösungen. (60%)

Zensur: ein befriedigendes Ergebnis in der Bilderkennung (8 Punkte) und die aufgrund der insgesamt erreichbaren 90 Punkte (75+15) erhaltene Zensur. Die Prüfung der Bilddiagnostik kann auch in sich wiederholt werden. Die Note angeboten von Praktikumsleiter/Praktikumsleiterin für die Aktivität, praktische Arbeit und Einsatzbereitschaft ist gegolten in die Gesamtnote.

 

Parodontologie IV. Rigorosum:

Zulassung auf das Rigorosum: die Unterschrift des Halbjahresendes

Die Voraussetzung der Unterschrift der Halbjahrnote:

 • befriedigende Teilnahme an den Vorlesungen. Die Teilnahme wird durch die Unterschrift der Studenten nachgewiesenen.
 • Test während des Halbjahres: 15-20 Auswahlfragen mit 60% Minimum (bestanden/nicht bestanden)
 • Teilnahme an einem Praktikum in klinischer Rotation in kleinen Gruppen (7-8 Person/Gruppe): 3tägig, 8-14 Uhr an der Klinik für Parodontologie. Die Teilnahme wird auf dem Anwesenheitsblatt von dem Studenten mit Unterschrift nachgewiesen und auf dem Pensumblatt von dem Praktikumsleiter nachgewiesen. In der Rotation ist die Teilnahme obligatorisch, Abwesenheit ist nicht erlaubt. Einmalige Abwesenheit ist nach Vereinbarung mit den Praktikumsleitern in einer anderen Gruppe nachzuholen.

schriftliches Rigorosum: Bilddiagnostik mit 25 Bildern (parodontale Fälle und Verfahren)

mündliches Rigorosum: der Student zieht aus 60 Themen 2 Themen

Die Leistungen von der mündlichen und schriftlichen Prüfung bilden zusammen die Leistungnote des Rigorosums.

Themenliste ist von folgender Webseite herunterzuladen.

 


1 A 2016/17-es tanévtől az 5. évesek számára az Orális medicina tárgy oktatása átkerült az Orális diagnosztika tanszékhez.

1 Subject “Oral medicine” is taken over by Dept. of Oral Diagnostics from the schoolyear of 2016/17.

ELŐFELTÉTEL

 

Hallgatói jogviszony létesítés éve

Hallgatói jogviszony létesítés éve

2011/12

2011/12

2012/13

2012/13

Tárgy

Előfeltétel

Vizsgatípus

Előfeltétel

Vizsgatípus

Orális medicina

Parodontológia III.

szigorlat

Parodontológia I.

Orális biológia

kollokvium

Orális biológia

kollokvium

Parodontológia II.

Parodontológia I.

gyakorlat

Parodontológia I.

kollokvium

Parodontológia III.

Parodontológia II.

gyakorlat

Parodontológia II.

gyakorlat

Parodontológia IV.

Parodontológia III.

szigorlat

Parodontológia III.

szigorlat


 

First year of studies

First year of studies

2011/12

2011/12

2012/13

2012/13

Subject

Prerequisity

Exam type

Prerequisity

Exam type

Oral Medicine

Periodontology III.

final

Periodontology I.

Oral biology

semifinal

Oral biology

semifinal

Periodontology II.

Periodontology I.

parcatice

Periodontology I.

semifinal

Periodontology III.

Periodontology II.

practice

Periodontology II.

practice

Periodontology IV.

Periodontology III.

final

Periodontology III.

final


 

Erste Jahr der Studium

Erste Jahr der Studium

2011/12

2011/12

2012/13

2012/13

Kurs

Voraussetzungen

Prüfung Typ

Voraussetzungen

Prüfung Typ

Oral Medizin

Parodontologie III.

Rigorosum

Parodontologie I.

Oral Biologie

Kolloquium

Oral Biologie

Kolloquium

Parodontologie II.

Parodontologie I.

Praktik

Parodontologie I.

Kolloquium

Parodontologie III.

Parodontologie II.

Praktik

Parodontologie II.

Praktik

Parodontologie IV.

Parodontologie III.

Rigorosum

Parodontologie III.

Rigorosum

A kari Tanulmányi és Vizsgaszabályzattal összhangban (17. §)

Az ismeretek ellenőrzése történhet: 
a. a szorgalmi időszakban a tanórán tett szóbeli vagy írásbeli beszámolóval, írásbeli (zárthelyi) dolgozattal, illetve tanórán kívüli munkával készített feladat értékelésével, 
b. gyakorlati jeggyel, 
c. kollokviummal, 
d. szigorlattal, 
e. záróvizsgával  
4. Félév végi osztályzat adható 
a. félévközi jeggyel, – mind elméleti, mind gyakorlati jellegű tantárgyak esetén – szorgalmi időszak alatti ellenőrzések alapján, 
b. vizsgajeggyel az érdemjegy megállapítása történhet  
– csak a vizsgán mutatott teljesítmény alapján vagy  
– a félévközi ellenőrzések valamint a vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembevételével.  

“Az adott tárgyból a félév végi aláíráshoz a gyakorlatok és az előadások 75 %-án való részvétel szükséges.”


In accordance with the The Study and Examination Policy of Semmelweis University Faculty of Dentistry (section 17 on page 9)

“ 3. Knowledge may be assessed using

a. oral or written accounts given during class, written (classroom) tests, or assessments of assignments completed outside classes during term-time,

b. practical marks,

c. end-of-term examinations,

d. comprehensive examinations,

e. final examinations
4. End-of-term marks can be given as a. mid-term marks – both for theoretical and practical subjects – based on assessments during termtime, b. marks obtained during an examination; in this case, the mark is based on – only the performance at the examination or – the combination of mid-term assessments and the performance at the examination.”

7. In order to obtain an end-of-term signature for the given subject, attendance at at least 75% of practical sessions and lectures is required. If a tolerable absence rate of less than 25% is specified by the head of the educational organisational unit (the lecturer of the subject), an opportunity for making up for missed practical sessions before the start of the examination period at the latest must be provided.”


In Zustimmung mit dem Studien- und Prüfungsordnung der Semmelweis Universität  (17. §)

“ 3. Die Überprüfung der Kenntnisse kann erfolgen durch: a) in der Lehrveranstaltung während der Vorlesungszeit erbrachte mündliche oder schriftliche Referate, schriftliche Arbeiten, bzw. durch die Bewertung einer außerhalb der Lehrveranstaltung erbrachten Arbeit, b) eine Praktikums (Seminar) note, c) ein Kolloquium (= Prüfung), d) ein Rigorosum, e) eine Abschlussprüfung . 4. Eine Semesternote kann wie folgt vergeben werden: a. durch eine zwischensemesterliche Note – sowohl im Fall theoretischer als auch praktischer Unterrichtsfächer – aufgrund der Leistungskontrollen in der Vorlesungszeit, b. durch eine Prüfungsnote; in diesem Fall kann die Feststellung der Zensur entweder – nur aufgrund der in der Prüfung gezeigten Leistung oder – unter gemeinsamer Berücksichtigung der zwischensemesterlichen Kontrollen sowie – der in der Prüfung gezeigten Leistung erfolgen.”

7. Zur Unterschrift am Semesterende ist die Teilnahme an mindestens 75% der Praktika und der Vorlesungen des jeweiligen Unterrichtsfaches notwendig. Wenn der Leiter der Unterrichtsorganisationseinheit (der Lehrbeauftragte des Unterrichtsfaches) die zu duldende Zahl der Abwesenheiten mit niedriger als 25% bestimmt, ist zum Nachholen der praktischen Lehrveranstaltungen spätestens bis zum Beginn der Prüfungszeit eine Möglichkeit zu geben.”

Frissítve: 2016.09.22.