Betűméret: A A A

Állandó Bizottságok

A Szenátus jogszabályban vagy az Egyetem szabályzatában meghatározott hatáskör gyakorlására, vagy valamely feladat ellátásának irányítására, felügyeletére, vagy véleményező, javaslattevő, döntés-előkészítő és ellenőrző feladatok ellátására állandó bizottságokat hoz létre, meghatározva a bizottság feladatait.

A bizottságok összetételét, feladatait, tevékenységi- és hatáskörét a Szenátus állapítja meg. A karon működő bizottságok személyi összetételét, a tagok személyét a Kari Tanács javaslata és a dékán előterjesztése alapján a Szenátus állapítja meg.

Az állandó bizottságok mandátuma egy, a Szenátus megválasztásához igazodó választási ciklusra szól.

A bizottságok munkáját a szükséges információk megadásával az Egyetem minden szervezeti egységének támogatnia kell. 

A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza az egyetem állandó bizottságait, és a bizottságok feladatköreit.

Az Egyetem egészére kiterjedő hatáskörű, állandó feladatú bizottságok:

 1. Alumni Igazgatótanács
 2. Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság
 3. Egyetemi Etikai Bizottság
 4. Felülbírálati Bizottság
 5. Gyógyszerterápiás Bizottság
 6. Habilitációs Bizottság
 7. Hallgatók Szociális és Esélyegyenlőségi Ügyeivel Foglalkozó Bizottság
 8. Kórházi Felügyelő Tanács
 9. Külső Kutatási Munkákat Véleményező Bizottság
 10. Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság (belső hálózatból olvasható)
 11. Minőségfejlesztési Tanács (belső hálózatból olvasható)
 12. Professzorok Semmelweis Kollégiuma
 13. Semmelweis Egyetem Munkahelyi Állatjóléti Bizottság
 14. Semmelweis Egyetem Regionális, Intézményi Tudományos és Kutatásetikai Bizottság
 15. Tudományos Tanács 

Karokon működő állandó bizottságok:

 1. Tanulmányi és Vizsga Bizottság
 2. Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság
 3. Kreditátviteli Bizottság
 4. Etikai és Fegyelmi Bizottság