Rektori-kancellári döntés alapján azon oktatói munkakörben lévő, egészségügyi tevékenységet is végző közalkalmazottak, akiknek az oktatói illetménytábla 2017. év eleji változása – tehát a 2016. évi 15 %-os illetménytöbblet beépülése és a 2017. január 1-jei újabb 5 %-os garantált illetmény-emelés – ellenére a 2017. január 1-jével megállapított összes illetménye nem éri el az illetménytöbblettel és bérkiegészítéssel növelt 2016. év végi illetményét, az ebből fakadó kereset-visszaesés mértékének megfelelő összegű határozott idejű illetményemelésre válnak jogosulttá.

Az illetményemelés intézményi hatáskörben és intézményi forrásból, 2017. január 1-jétől 2017. augusztus 31-ig terjedő időtartamra kerül megállapításra tekintettel arra, hogy 2017. szeptember 1-jétől az oktatói illetmények emelésére irányuló kormányzati intézkedés várható.

Az illetményemelés január havi összege legkésőbb a február havi főszámfejtést követően, a februári és az azt követő havi összegek pedig a tárgyhavi főszámfejtést követően kerülnek kifizetésre.

Tájékoztatás oktatói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók illetményének rendezéséről