Betűméret: A A A

Rólunk

Az Intézet története

Az Intézet, jogelődje 1907-ben történt alapítása óta lát el oktatási feladatokat. 1914-től a gyógyszertechnológia kötelező tárgyként szerepel a gyógyszerészeti kurrikulumban. 1924 óta képez gyógyszerészdoktorokat. Önálló egyetemi tanszékké alakulására a gyógyszerészképzés reformjának bevezetésekor került sor 1935-ben.

A Gyógyszerészeti Intézet első igazgatója Mozsonyi Sándor volt, akinek nevéhez az önálló Gyógyszerésztudományi Kar megalapítása, valamint a gyógyszerkészítés egyetemi oktatásának megalapozása fűződik.

1962-ben, Pandula Egon vette át a tanszék vezetését, jó kapcsolatokat kiépítve a gyógyszeripar prominens szakembereivel. Korai halálát követően 1970-ben Gyarmati László került a tanszék élére, aki megkísérelte a gyógyszerkészítmények gyártásának biofarmáciai oldalát mind az elmélet, mind a gyakorlat vonatkozásában művelni.

Egy évtizeddel később, 1980-ban Rácz István vette át az Intézet vezetését, aki számos új tárgy bevezetésével bővítette az Intézet oktatási palettáját. Megerősítette és továbbfejlesztette az Intézet tudományos kapcsolatát a hazai és nemzetközi gyógyszeripar kutatóhelyeivel. Őt Marton Sylvia követte, majd egy átmeneti ideig megbízott vezetőként Antal István következett. Az Intézet jelenlegi vezetője Klebovich Imre.

Az Intézetben jelenleg 35 fő dolgozik. Közülük 15 oktató, akik a hallgatók graduális képzésében elméleti előadásokat, gyakorlatokat tartanak, továbbá a doktori képzés keretei között végzik a doktoranduszok oktatását. Ezen túlmenően részt vesznek a szakképzésben valamint a továbbképzésben is.