Letölthető nyomtatványok:

Kérvény 

Témaválasztás-igazolás 

SzD cím módosítása

Rövid leírás:

A szakdolgozat címének/témájának megváltoztatása, mely az új címnek/témának megfelelő, kitöltött “Témaválasztás igazolás” nyomtatvány Dékáni Hivatalba történő leadásával történik.

Az eljárás:

A kitöltött kérvényhez mellékelni kell a szokásos “Témaválasztás igazolás” nyomtatványt a témavezető/konzulens és az illetékes tanulmányi felelős aláírásával.

Feltétel: 

A témaválasztás határidejének letelte után már csak nyomós indokkal, a témavezető írásos véleményezésével/lemondásával módosítható a szakdolgozat címe/témája.

Letölthető nyomtatványok:

Kérvény

Témaválasztás-igazolás 

 

SzD leadás módosítása

Rövid leírás:

Az elkészült diplomamunkát legkésőbb a végzés évében február 15.-ig kell a tanszékhez benyújtani. 

Az eljárás:

A kitöltött kérvényt a Dékáni Hivatalban kell leadni.

Letölthető nyomtatványok:

(kérelem)

Vonatkozó szabályok:

A Téritési és Juttatási szabályzat (7) pontja, melyet a Kari Tanács a 20/2013. sz. (okt. 4.) határozatával módosított.

SzD megírása alóli mentesség

Rövid leírás:

A hallgató kérésére a Dékán mentességet adhat a szakdolgozat megírása alól annak a hallgatónak, aki rektori pályamunkájával első, második, harmadik helyezést ért el, illetve legfeljebb két szerző esetén dicséretben részesült, vagy szakmai tudományos társaság pályázatán díjazásban részesült pályamunkát írt (lásd Kari Tanács 19/2015 sz. Határozata). Ez a mentesség nem jelenti azt, hogy a szakdolgozat védése alól is felmentést kapna.

Az eljárás:

A kitöltött kérvény a Dékáni Hivatalban kell leadni.

 

Vonatkozó szabályok:

A “Szakdolgozat írás követelményrendszere” szabályzat, melyet a Kari Tanács 19/2015 sz. Határozatával módosított.