Betűméret: A A A

Nyári szakmai gyakorlatok

Rövid leírás:

A nyári gyakorlatokat alapvetően a Kar illetve az Egyetem intézményeiben kell teljesíteni (részletesen lásd az egyes nyári gyakorlatoknál).

Amennyiben kellően indokolt esetben az I., III. vagy IV. év végi szakmai gyakorlatát valaki mégis egy külső helyen szeretné teljesíteni, akkor azt előzőleg kérvényezni kell a “kérvény” nyomtatványon. A gyakorlatokat itthon csak igazoltan akkreditált helyeken (vagy esetleg külföldön) lehet elvégezni.  Mivel nincsen megbízható frissített lista arról, hogy mely helyek akkreditáltak, ezért az akkreditáció meglétéről a befogadó helynek nyilatkoznia kell.  Akkreditáció hiányában hazai rendelőben a gyakorlat elvégzését a TVB nem engedélyezi. A hozzájárulás feltétele továbbá, hogy a fogadó intézmény nyilatkozzon a kérvényen a befogadásról is a gyakorlatnak megfelelő  “befogadó_nyilatkozat” nyomtatványon. 

A  letöltött kérvényt megfelelően kitöltve kell a megadott határidőig benyújtani a Dékáni Hivatalba. A kérelmet minden esetben valamilyen nyomós okkal kell megindokolni. A határidőn túl beadott kérvények automatikusan elutasításra kerülnek.

A külső helyen elvégzett gyakorlatok teljesítését feltétlenül a lentebb letölthető, a gyakorlatnak megfelelő “igazolás” nyomtatványon kell igazoltatni a gyakorlat helyén, majd azt a következő szemeszterre történő beiratkozáskor kell leadni a Dékáni Hivatalban, mert a gyakorlat teljesítését csak ennek alapján tudják a Leckekönyvbe bejegyezni. A nyári gyakorlatok kritérium követelmények, nem teljesítésük esetén a következő félévre nem lehet beiratkozni.

Határidő:

A 9/2016 számú Kari Tanácsi határozat értelmében február 28.

 

Letölthető nyomtatványok:

(kérvény)

 

Ápolástani-

Az “Ápolástani nyári gyakorlat” időtartama 2 hét (60 óra). A 2. félév után júliusban vagy augusztusban kell elvégezni, elsősorban az Egyetem Klinikáin, esetleg indokolt esetben más hazai egyetemen, akkreditált oktató kórházakban illetve külföldön. Csak akkreditált helyen végezhető!

Letölthető nyomtatványok:

(kérvény) (befogadó_nyilatkozat) (teljesítés igazolás)

Vonatkozó szabályok:

9/2016 KT Határozat

Ápolástani nyári gyakorlat – Egyetemi kórházak kapacitása

Odontotechnológiai-

A két hetes (60 óra) Odontotechnológiai nyári gyakorlatot mindenkinek a Fogorvostudományi Kar Fogpótlástani Klinikáján (Propedeutikai Tanszék laborjában)  kell elvégeznie a 2. félév után júliusban. Megfelelő előképzettség esetén – melyet igazolni és a tantárgy előadójával el kell fogadtatni – az elvégzése alól felmentés adható, amennyiben azt a hallgató kérvényezi  és a tanszék is támogatja.

Letölthető nyomtatvány:

(kérvény felmentéshez)

Vonatkozó szabályok:

9/2016 KT Határozat

Extrakciós-

A 6. félév után, 1 hét (30 órában) alatt kell elvégezni.

A gyakorlatot a hallgatók elsősorban a Kar Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetében és az Orális Diagnosztikai Tanszéken található Dentoalveoláris Sebészeti Osztályon végezhetik. Csak megfelelő indokkal kérvényezhető a gyakorlat teljesítése a fenti intézményeken kívül, itthon egy akkreditált oktató kórházban/rendelőben illetve külföldön.

Letölthető nyomtatványok:

(kérvény) (befogadó nyilatkozat) (teljesítés igazolás)

 

Általános fogászati nyári gyakorlat

A 8. félév után, 4 hetes (120 órás) gyakorlat.

Ezt a hallgatók elsősorban a Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetében, Fogpótlástani Klinikáján, Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinikáján, Konzerváló Fogászati Klinikáján, Orális Diagnosztikai Tanszéken és Parodontológiai Klinikáján végezhetik. A Karon a hallgatók napi hat órában a négykezes kezelés elvei szerint dolgoznak úgy, hogy az előírt időtartam felében a fogorvosi, felében szék melletti asszisztensi feladatokat látnak el. Csak megfelelő indokkal kérvényezhető a gyakorlat teljesítése a fenti intézményeken kívül, itthon kizárólag egy akkreditált oktató kórházban/rendelőben (célszerűen egy konzerváló fogászat fogpótlástan szakirányhoz akkreditáltban), illetve külföldön engedélyezhető.

Letölthető nyomtatványok:

 (kérvény) (befogadó nyilatkozat) (teljesítés igazolás)

Vonatkozó szabályok:

9/2016 KT Határozat