Betűméret: A A A

Szakorvos képzőhelyek

A szakképző hellyé minősítés feltételei
(16/2010. (IV.15) EüM rendelet 3. számú melléklete)

Az egészségügyi szolgáltatást végző intézmények, azok osztályai vagy részlegei szakképző hellyé minősítése a következő szempontok alapján történik:

1. A szakképzés egész időtartamára és valamennyi elemének teljesítésére megfelelő képzőhely:
1.1. ahol a szakképzést vezető oktató az adott szakterületen
1.1.1. legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel és tudományos minősítéssel, vagy
1.1.2. legalább 10 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik;
1.2. ahol a szakképzést végző oktató az adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik;
1.3. amely a betegforgalmi és beteg-összetételi adatok alapján alkalmas a teljes szakképzési program vagy legalább annak 75%-a oktatására, azzal, hogy a fennmaradt 25% oktatása az egyetem által kijelölt más szakképző hellyé minősített képzőhelyen történik;
1.4. ahol a szükséges kapcsolódó szakterületek és diagnosztikai részlegek elérhetősége és együttműködése biztosított;
1.5. amely rendelkezik belső minőségbiztosítási rendszerrel;
1.6. ahol az adott szakterületre vonatkozó hazai és nemzetközi irodalom, továbbá a szükséges oktatási infrastruktúra a jelölt számára hozzáférhető módon rendelkezésre áll; valamint
1.7. ahol rendszeres tudományos tevékenységet végeznek.

2. A szakképzés egyes elemeinek teljesítésére megfelelő képzőhely:
2.1. Gyógyintézeti osztály, illetve kutatóintézet esetén:
2.1.1. ahol a szakképzést vezető oktató az adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik;
2.1.2. amely a betegforgalmi és beteg-összetételi adatok alapján alkalmas a szakképzési program egyes elemeinek oktatására;
2.1.3. ahol a szakma műveléséhez szükséges kapcsolódó szakterületek és diagnosztikai részlegek az oktatott terület kívánalmainak megfelelően rendelkezésre állnak;
2.1.4. amely rendelkezik belső minőségbiztosítási rendszerrel; valamint
2.1.5.     ahol az adott szakmára vonatkozó hazai és nemzetközi irodalom, valamint az oktatási infrastruktúra a jelölt számára hozzáférhető módon rendelkezésre áll.
2.2.     Egyéni praxisban történő részképzés esetén:
2.2.1.     ahol a szakképzést vezető oktató az adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik;
2.2.2.     amely a betegforgalmi és beteg-összetételi adatok alapján alkalmas a szakképzési program egyes elemeinek oktatására;
2.2.3.     amely rendelkezik belső minőségbiztosítási rendszerrel; valamint
2.2.4.     ahol az oktató és az egyetem között rendszeres szakmai kapcsolat áll fenn.

Szakirányonkénti részletezés:
Dentoalveoláris sebészet
Endodontia
Fogpótlástan
Fogszabályozás
Gyermekfogászat
Konzerváló fogászat és fogpótlástan
Parodontológia

 

Akkreditált képzőhelyek listája

Akkreditációs kérelem benyújtása

Az egyes egészségügyi felsőoktatási intézmények régiójába tartozó megyék (akkreditációs kérelem benyújtása az illetékes egyetemre történhet)

Határozat 250/2017. (IX.5.) Korm. rendelet 68.§ b). pontjának alkalmazásáról

Dékáni Határozat eljárási díjakról

Tutor feladatai

Konzulens feladatai

Utolsó frissítés: 2018.11.05.