KÜLÖNELJÁRÁSI DÍJAK ÖSSZEGEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ BSC SZAK NAPPALI TAGOZATÁN

 

A képzési időn túl fizetendő költségtérítés félévente:

 • a szak költségtérítési díjának 30 %-a

Ez azokat az államilag támogatott hallgatókat érinti, akik nem tudták befejezni tanulmányaikat 7 félév alatt. A felsőoktatási törvény még 2 államilag támogatott félévet biztosít a hallgatónak, tehát összesen 7+2 = 9 félév, ezután a hallgatónak költségtérítési díjat kell fizetnie.

 

Kredit arányosan fizetendő költségtérítés összege:

 • 7.500,- Ft/felvett kredit

Ez azokat a költségtérítéses hallgatókat érinti, akik az adott félévben 15 kreditnél kevesebbet vesznek fel.

 

Különeljárási díjak:

 • a leckekönyv pótlása: 6.000,- Ft
 • angol nyelvű kreditigazolás első példánya ingyenes, minden további másolat: 2.000,- Ft
 • a tanulmányi ügyek intézésével kapcsolatos, határidőhöz kötött feladatok, határidőn túli teljesítése alkalmanként: 5.000,- Ft
 • a szakdolgozat leadási határidejének halasztása: első két hét halasztás: 3.000,- Ft
 • minden további hét: 2.000,- Ft
 • diploma supplement másodlat kiadása: 10.000,- Ft
 • a hallgatói információs rendszerben szereplő kötelező adatok megadásának elmulasztása: 5.000,- Ft

Vizsgadíjak:

 • ugyanazon tárgyból a második és minden további utóvizsga díja vizsgánként: 2.000,- Ft
 • záróvizsga ismétlés díja vizsgánként: 8.000,- Ft