VIII. évfolyam 14. szám · 2007. december 17.

blank
blank
blank
20071400.jpg

A lapszám letölthető itt PDF-formátumban

E lapszámunk címlapját Romvári János készítette.

Tisztelt Látogatónk! Az alábbi néhány írást a nyomtatott újságban nem, kizárólag lapunk webes változatában olvashatja.

blank
Naptár
A Semmelweis Egyetem Baráti Köre a Semmelweis Kiadó gondozásban gyönyörű naptárt adott ki, amelyen az egyetem nagynevű professzorainak arcképei láthatók. Az igényes kivitelű munka kiváló együttműködést példáz. A rajzokat Szabó Ákos, a Képzőművészeti Egyetem hallgatója, a professzorok méltatását Molnár László levéltárvezető készítette. A naptárt Táncos László, a kiadó igazgatója tervezte, s aki szavaival útra bocsátotta: Monos Emil, a Baráti Kör elnöke
Hírek, események – röviden
Huzella-Jendrassik emlékérmesek
Mócsai Attila és Lakatos Péter László életrajza
A hallgatói visszajelentés szerepe az orvosképzésben
Matolcsy András igazgató meghívására előadást tartott Bukovinszky Anna, a PTE OEC Szakképző és Továbbképző Központ ny. főmunkatársa a hallgatói feedback rendszerekről
Beszámoló konferenciákról
Orvosbiológiai mérnöki oktatás és kutatás
Segítség az uniós pénzek elosztásához és elköltéséhez (EMK)
A Nemzetközi Kórházszövetség díjazottja
Expozíció
Kiállítás, eszmecsere Gondolatmenetek címmel
Egészségügyi képzőművészek kiállítása Szentendrén
Interjú egy amerikai Semmelweis-kutatóval
Sikeres előadást tartott Semmelweis amerikai szemmel címmel egyetemünk Baráti Körének októberi estjén Constance E. Putnam orvostörténelemre és orvosi etikára specializálódott független kutató és író
A Semmelweis Egyetem informatikai infrastruktúrájának fejlesztéséről
blank
Rövidhírek
Jelentésváltozás
Publicisztika
Lerogyni nem szabad élve
Beszélgetés Tulassay Tivadar rektorral
Új oktatótermek nyílnak a Mikszáth téren
A megüresedett Mikszáth Kálmán téri épületet a nyár folyamán teljesen felújították, korszerű oktatási helyiségeket, tartózkodó tereket alakítottak ki
Egyetemi gazdálkodás évváltás előtt
Nem ígér az ideinél könnyebb esztendőt jövőre Ivády Vilmos gazdasági főigazgató, de azért lát néhány bíztató jelet. S az ilyentájt szokásos évzáró-évindító beszélgetésünk során a tőle megszokott őszinteséggel avatja be olvasóinkat egyetemünk pénzügyeibe, gazdálkodásába, és a kilátásokba
Az ERASMUS program tanulságai
Immár nyolc éve, hogy egyetemünk hallgatói az ERASMUS program segítségével cserediákként, ösztöndíjjal tanulhatnak 3-10 hónapig valamelyik európai felsőoktatási intézményben. A részleteket az Európai Program Iroda vezetőjétől, Cséplő Krisztinától tudtuk meg
BPH vagy BPH? (18. FUN)
Életmód-konferencia
Magyar Inter-University School
Nagyon szépen fogadtak minket
Október közepén avatták fel a Kútvölgyi Klinikai Tömbben a Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztályt, mely részben a megszünt Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) betegeit és munkatársait vette át, egyesítve az eddig itt működő prof. dr. Faludi Gábor vezette osztállyal. Ezzel még egy nagy pszichiátriai ellátó-, oktató- és kutatóhellyel gyarapodott egyetemünk. Az indulás utáni helyzetről dr. Rihmer Zoltán címzetes egyetemi tanártól tudakozódtunk, aki a megszünt OPNI III. számú Pszichiátriai Osztályának vezetője volt.
Előjegyzési listák
Törvényben tették kötelezővé, hogy az ellátó helyek egyrészt hozzák nyilvánosságra honlapjukon az ellátási várólistákat, másrészt pedig jelenteniük kell az OEP-nek szakmák szerint a várakozók számát minden hónap első napján.
Új kihívás: a rendszerszemléletű biológia
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából november 19-én, az Akadémia Felolvasótermében nyolc előadás hangzott el a bioinformatika-rendszerszemléletű biológia tárgykörében. Falus András írása
Születésnapi köszöntő
Schuler Dezső 80 éves
Száz éve született Thoroczkay Miklós bőrgyógyász
Baráti Kör novemberi rendezvénye
Sürgősségi orvostan – új szemlélettel
Népszerű az idei tanévben kötelezőként bevezetett sürgősségi orvostan-oxyológia tantárgy az ötödéves medikusok körében. Előző számunkban az új személetű oktatás hátteréről írtunk, ezúttal magát a tantárgyat „járjuk körül”
Vendégtanárként kutatás Malajziában
Három hónapot töltött vendégtanárként a malajziai University of Malaya Sporttudományi Karán Uvacsek Martina, a TF egyetemi tanársegédje. Élményeit foglalja össze
Betegellátás egy libanoni menekülttáborban
Dr. Friedrich Orsolya klinikai orvos és Szabó Beatrix műtősasszisztens (Ér- és Szívsebészeti Klinika) egymást váltva 10-10 napot töltött egy humanitárius akció keretében a libanoni nagyvároshoz, Tripolihoz tartozó, 18 ezer főt befogadó Al Badewi menekülttáborban.
Klinikopatológia „telt házzal” – a klinikopatológiáról
Az I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetben „telt házzal” zajlott a két patológiai intézet, valamint az I. sz. és a II. sz. Belgyógyászati Klinika közös klinikopatológiai konferenciája. A kiemelkedő aktivitás és élénk viták visszaigazolják a klinikopatológiai együttgondolkodás fórumának semmivel nem pótolható jelentőségét. Matolcsy András írása
Újévi üdvözlet
Semmelweis egyetemi Kulturális Napok

Semmelweis Egyetem | Semmelweis Egyetem újság | Első cikk |