Az oktatásról szóló leírások, tananyagok és egyéb szükséges információk elérhetők a Moodle rendszerben az arra jogosultak részére!

A klinika az elődök szellemében kiemelkedő feladatának tartja a szemészet oktatását. A magyar általános orvoskari oktatás kiegészül angol és német nyelvű oktatással, valamint magyar, német, angol nyelvű fogorvoskari oktatással. Tanévenként átlagosan közel 500 egyetemi hallgató tanul és szigorlatozik a klinikán. Évente 12-20 hallgató készít magyar, angol vagy német nyelvű diplomamunkát, és 9-11 végez TDK munkát.

A klinika 1996 óta rendelkezik doktori (PhD) programmal, amelynek címe “A látás fiziológiája és patológiája”. Évente 2-3 hallgató lép be a programba. A rezidensképzésbe belépők száma évente 2-5 fő, és ezen felül 3-7 jelentkezőt képez a klinika egyéves szakvizsga előtti felkészítés keretében. A rezidensképzés időtartama 5 év, amely 160 elméleti óra mellett kötelezően előírt gyakorlati képzést jelent a fiatal orvosoknak. Az oktatómunka része a szakorvosok rendszeres szinten tartó továbbképzése, amelyet magyar és külföldi vendégelőadókkal évente 12-15 kurzus szolgál.