A klinika gyógyító munkájának legfontosabb adatai: évente átlagosan 210-225 ezer pácienst vizsgálnak az ambulanciákon. Az osztályokra felvett betegek száma 6-7 ezer, és az elvégzett szemészeti műtétek száma átlagosan évente 7-8 ezer.

Speciális szakambulanciák: gyermekszemészet, orthoptika, koraszülöttek ambulanciája, cornea ambulancia, glaukóma gondozó, diabeteses ambulancia, retina ambulancia, angiographia, optikai koherencia tomográfia, elektrofiziológiai szakambulancia, ultrahang laboratórium, örökletes retinabetegségek gondozója, neuroophthalmológia.

A klinika saját kontaktlencse laboratóriummal rendelkezik, ahol a kemény kontaktlencséket a mai napig kiválóan készítik. A látássérültek elemi rehabilitációjának elősegítésére tanácsadó szolgálat működik, ahol gyógypedagógus és szociális munkás dolgozik. A csökkentlátók vizuális rehabilitációja a klinika fontos feladata.