A Semmelweis Egyetemen általános Orvostudományi Karán 2005. január elsejével létrehozott Szemészeti Klinika a magyar szemészet két nagy múltú intézményét egyesíti: a Tömő utcai (volt I. sz.) Szemészeti Klinikát és a Mária utcai (volt II. Sz.) Szemészeti Klinikát.

Hazánkban az első Szemészeti Klinikát 1804-ben alapították, amely 1908 óta működik jelenlegi Mária utcai épületében; 1908-1936 között I. sz. Szemészeti Klinika, 1946-2004 között II. sz. Szemészeti Klinika volt az elnevezése.

Korábbi igazgatói:

Stáhly György (tanár országos szemorvosként, 1802-ig), Ágoston Elek (klinika-alapító prof. 1804-1809), Stahly Ignác (helyettes 1811-1814), Veleczky János (helyettes 1814-1817), Eckstein Ferenc (helyettes 1814-1817), Fabini János Th. (prof. 1817-1847), Lippay Gusztáv (1847-1874), Schulek Vilmos (1874-1905), Grósz Emil (1905-1936), Blaskovics László (1936-1938), ifj. Imre József (1939-1945), Nónay Tibor (1946- 1970), Németh Béla (1970-1984), Imre György (1984- 1996), Salacz György (1996-2004), Acsády György dékánhelyettes, mb. igazgató (2004-2005)

A Tömő utcai klinikát II. Szemészeti Klinikaként 1908-ban alapították; 1946-2004 között elnevezése I. Sz. Szemészeti Klinika volt.

Korábbi igazgatói:

Hoór Károly (1908-1927), Blaskovics László (1928-1936), Horay Gusztáv (1946-1951), Radnót Magda (1951-1981), Varga Margit (1982-1992), Süveges Ildikó (1992-2004), Németh János mb. igazgató (2004-2005).

A Szemészeti Klinika új vezetői és teljes dolgozói kara számára fontos kihívást jelent a korábban különálló két klinika megindult integrációjának sikerre vitele. Az integráció elsősorban az oktatás curriculumának egységesítését, a kutatások szoros összefogását és a betegellátás erőforrásainak egyesítését jelenti, amelyek új lehetőségeket nyitnak a további fejlődésre, fejlesztésre, és a klinikát Európa legnagyobb vezető szemészeti intézetei közé emelik. Az UEMS Szemészeti Kollégiumának Bitottsága (EBO) 2007 májusában európai képzőhellyé akkreditálta a Szemészeti Klinikát.