A Sürgősségi Orvostani Klinikán két, az APN képzéshez szükséges tantárgy teljesítésére van lehetőség.

 • Sürgősségi osztályos gyakorlat
 • Sürgősségi pszichiátriai és neurológiai kórképek

Sürgősségi osztályos gyakorlat

Az értékelő lap ide kattintva tölthető le

A gyakorlati napló PDF-ban ide kattintva érhető el. 

A hallgató műszakos munkarendben, 15 alkalommal részt vész a képzőhely betegellátásában, az ellátói team tagjaként, a műszakvezető szakorvos – egyben gyakorlatvezető irányítása mellett.

A gyakorlat során más-más hangsúlyú feladatok ellátásában vesz részt, amit legjobb tudása és betegek érdekében a műszakvezető szakorvos utasítása és felügyelete mellett kell abszolválnia.

Minden gyakorlatot követően közvetlen értékelése történik. Az alap modulok (rendszerismeret, triázs) teljesítésének hiányában is a gyakorlat végig elvégzendő, de a további modulok megkezdésére nincs lehetőség.

Az egyes gyakorlatok értékeléséből áll össze a gyakorlati vizsga eredménye: „kiválóan megfelelt” – „megfelelt” – „nem felelt meg” szinten.

 A gyakorlati feladat beosztás aránya:

 1. rendszerismeret: a hallgató megismeri a képzőhely munka-, eljárásrendjét (az ellátói csapat egyes szereplőinek feladatkörét és kompetenciáit, a betegellátás folyamatát, a kapcsolódó dokumentációs rendet. A megismerésben rendelkezésére bocsátott írásos leírás segíti. Közvetlen betegellátásban önállóan semmilyen formában nem vesz részt.
 2. triázs_1: a hallgató a műszakvezető ápoló és a beosztott triázs ápoló közvetlen irányítása mellett részt vesz a triázs folyamatában, megismerkedik a Magyar Sürgősségi Triázs Rendszer (MSTR) gyakorlati használatával. (ehhez a triázsrendszer elméleti ismerete szükséges)
 3. triázs 2: önálló triázs feladatot végez
 4. triázs 3: önálló triázs feladatot végez
 5. betegellátás_1: felügyelet mellett önállóan vesz részt MSTR_3-4-5 szintű betegek ellátásában (vizsgálat – diagnosztika – terápia – obszerváció – diszpozíció és mindezek dokumentálása) – az ellátási folyamat minden elemét egyezteti és jóváhagyatja a műszak- egyben gyakorlatvezető szakorvossal, annak utasításait – a beteg biztonsága érdekében – maximálisan betartja. Kommunikációját minden esetben struktúrált formában a beteg érdekeit szem előtt tartva, kétségei és gondolatai, javaslatai verbalizálása mellett végzi.
 6. betegellátás_2: az 5. gyakorlatban leírtaknak megfelelően felügyelet mellett önállóan vesz részt MSTR_3-4-5 szintű betegek ellátásában
 7. betegellátás_3: az 5. gyakorlatban leírtaknak megfelelően felügyelet mellett önállóan vesz részt MSTR_3-4-5 szintű betegek ellátásában
 8. betegellátás_4: az 5. gyakorlatban leírtaknak megfelelően felügyelet mellett önállóan vesz részt MSTR_3-4-5 szintű betegek ellátásában
 9. betegellátás_5: az 5. gyakorlatban leírtaknak megfelelően felügyelet mellett önállóan vesz részt MSTR_3-4-5 szintű betegek ellátásában
 10. betegellátás_6: az 5. gyakorlatban leírtaknak megfelelően felügyelet mellett önállóan vesz részt MSTR_3-4-5 szintű betegek ellátásában
 11. betegellátás_7: az 5. gyakorlatban leírtaknak megfelelően felügyelet mellett önállóan vesz részt MSTR_3-4-5 szintű betegek ellátásában
 12. betegellátás_8: az 5. gyakorlatban leírtaknak megfelelően felügyelet mellett önállóan vesz részt MSTR_3-4-5 szintű betegek
 13. betegellátás_9: az eddigi gyakorlatok értékelése (alkalmasság) alapján részt vehet az MSTR_1_2 szintű betegek ellátásában az ellátói csapat tagjaként a műszakvezető által kijelölt feladatkörben
 14. betegellátás_10: az eddigi gyakorlatok értékelése (alkalmasság) alapján részt vehet az MSTR_1_2 szintű betegek ellátásában az ellátói csapat tagjaként a műszakvezető által kijelölt feladatkörben
 15. betegellátás_11: az eddigi gyakorlatok értékelése (alkalmasság) alapján részt vehet az MSTR_1_2 szintű betegek ellátásában az ellátói csapat tagjaként a műszakvezető által kijelölt feladatkörben

A folyamatos értékelés az egyes gyakorlatok során mindvégig közvetlen visszacsatolást biztosít a hallgató számára. A standard értékelési szempontrendszer a sürgősségi ellátás lényegi mozzanataira fókuszál. A képzési elemek folyamatában az egyes szempontok, jelölten más-más súllyal értékelődnek. A gyakorlati képzés három szintje egymásra épül, átlépésre – a betegek biztonsága érdekében – csak az egyes szintek abszolválása esetén van mód, amit a műszakvezető, a képzésért felelős főorvos ellenjegyzésével igazol.

A gyakorlatok értékelése:

 • az elérhető maximális összpontszám 70%-a alatt nem alkalmas
 • az elérhető maximális összpontszám 70-90% között alkalmas
 • az elérhető maximális összpontszám 90%-a felett kiválóan alkalmas minősítést nyer

Sürgősségi pszichiátriai és neurológiai kórképek

Előadás tematika (2021/22 I. félév)