Pályázat demonstrátori megbízásra a Sürgősségi Orvostani Klinikán

A tárgyleírás ezen a linken tölthető le.

A Sürgősségi Orvostani Klinika pályázatot hirdet az Általános Orvostudományi Kar hallgatóinak demonstrátori feladatok ellátására a 2023/24-as tanévre.

A pályázat célja:

Az arra alkalmas és érdemes hallgatók bevonása a Sürgősségi Orvostani Klinika oktató (Elsősegély tárgy) és kutató munkájába és ezzel lehetőséget teremtve a hallgatók magasabb színvonalú szakmai képzés mellett az oktatói és klinikai dolgozói utánpótlás felkészítésére és nevelésére.

A demonstrátorok foglalkoztatási ideje minimum 10 gyakorlati óra/hó a 2023/24-as tanév I. és II. szemeszterének szorgalmi időszakában.

Díjtalan demonstrátori hely magyar nyelvű törzsképzésnél: 10 hallgató

Díjtalan demonstrátori hely idegen (angol, német) nyelvű törzsképzésnél: 10 hallgató

A jelentkezés feltételei:

Demonstrátori megbízásra pályázhat az a

 1. harmad- vagy felsőbb éves hallgató, aki
 2. az előző tanévben legalább jó tanulmányi átlageredményt ért el,
 3. magatartása példamutató,
 4. átlagon felüli kifejezőkészséggel és idegen nyelvismerettel rendelkezik,
 5. elhivatottságot érez az Elsősegély oktatásában való közreműködésre.

A demonstrátor által ellátandó feladatok:

A Sürgősségi Orvostani Klinikán dolgozó demonstrátor

 1. részt vesz az Elsősegély tárgy gyakorlati foglalkozásainak előkészítésében (pl.: manikinek működésének ellenőrzése, oktatási-demonstrációs eszközök előkészítése – ellenőrzés),
 2. segíti a gyakorlatvezető oktató(k) munkáját a gyakorlati órán, igény esetén részt vesz az előadások technikai előkészítésében,
 3. asszisztál a gyakorlatokon,
 4. szerepet vállal az esetleges tanulmányi versenyek szervezésében és lebonyolításában,
 5. közreműködik új gyakorlati oktatási módszerek kidolgozásában, bevezetésében.

A demonstrátori munka szabályai:

 • Minden demonstrátornak az első oktatási héten jelentkeznie kell a tanulmányi felelősnél és egyeztetik a gyakorlati csoportokat ahová be kíván járni.
 • Egy gyakorlati csoportban legfeljebb egy demonstrátor dolgozhat.
 • A félév során a demonstrátor legfeljebb három alkalommal hiányozhat a gyakorlatokról.
 • Az aláírás megszerzésének feltétele:
  • A megengedettnél nem több hiányzás,
  • A gyakorlatvezető megítélése szerinti aktív részvétel a gyakorlatokon.

A demonstrátori ösztöndíj mértéke:

Amennyiben a hallgató először lát el demonstrátori feladatokat, úgy az ösztöndíj mértéke 5.000,- Ft/hó, ha második éve tevékenykedik demonstrátorként 7.000,- Ft/hó, és ha harmadik, vagy negyedik éve látja el demonstrátori feladatait, úgy 8.000,- Ft/hó ösztöndíjban részesül.

A jelentkezés módja

A jelentkezést elektronikusan kell elküldeni az alábbi e-mail címre:

edu.sok@semmelweis.hu

A jelentkezés formai követelményei:

A jelentkezésnek tartalmaznia kell a hallgató nevét, NEPTUN kódját, az utolsó félév tanulmányi átlagát és egy rövid (max. 100 szavas) motivációs összefoglalót, hogy a pályázó miért kíván az Elsősegély tárgy keretein belül demonstrátori munkát végezni.

Jelentkezési határidő: 2023. július 1.

A beérkezett pályázatok elbírálásáról az Általános Orvostudományi Kar vezetője legkésőbb az őszi félév szorgalmi időszakának megkezdéséig dönt, mely döntéséről egyidejűleg értesíti a pályázót.

DEMONSTÁRTORI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT